Ervaar zelf het verschil!

Nieuwbouwproductie 7% afgenomen; krimp tot 11% verwacht

15 februari 2024

De productie van nieuwbouwwoningen zal dit jaar naar verwachting krimpen. Na jaren van groei krimpt de totale bouwproductie (inclusief andere vormen, zoals utiliteitsbouw en weg- en waterbouw), gerekend in euro’s omzet, dit jaar met 3,5%. De krimp van de woningbouwproductie komt uit op zo’n 11%.

Tot die conclusie komt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de studie ‘Verwachtingen Bouwproductie en Werkgelegenheid 2024’. De totale bouwproductie groeide in 2023 met 1,5%, maar de woningbouw was daarin een negatieve uitschieter. De productie van nieuwe woningen kromp over het hele jaar gezien met 7%. Door een sterke groei van de herstel- en verbouw kon de totale woningbouw zich stabiliseren, waarbij verduurzaming de motor achter deze groei was.

Verdere krimp nieuwbouwproductie

De vooruitzichten voor de bouw zijn volgens het EIB op de korte termijn duidelijk ongunstiger dan in de afgelopen jaren. In alle sectoren staat de nieuwbouw dit jaar onder druk. Bij woningen wordt een terugval van de nieuwbouwproductie met 11% verwacht. De utiliteitsnieuwbouw doet het met een krimp van 10% nauwelijks beter.

Alleen de herstel- en verbouwproductie en het onderhoud in de woning- en utiliteitsbouw kunnen nog een groei realiseren, maar deze is onvoldoende om de krimp van de nieuwbouw te compenseren. De totale bouwproductie krimpt dit jaar naar verwachting met 3,5%, ruim
€ 3 miljard minder dan vorig jaar.

2025 overgangsjaar naar nieuwe groei bouwproductie

Het EIB verwacht dat volgend jaar een overgangsjaar wordt, waarin de nieuwbouwproductie weer gaat groeien. De investeringen in de bestaande voorraden bieden in 2025 perspectief op wat meergroei.

Op middellange termijn zijn de vooruitzichten vrij gunstig. De totale productie kan in de periode 2026-2028 met gemiddeld 2,5% per jaar groeien, waaraan alle onderdelen van de bouw een bijdrage leveren.

De bouwproductie bereikt in 2028 een volume van ruim € 102 miljard (prijzen 2022), ruim
€ 5 miljard hoger dan vorig jaar. Bij de woningnieuwbouw is er vanuit gegaan dat de vergunningverlening kan aantrekken, van 60.000 woningen in het afgelopen jaar tot 75.000 woningen op middellange termijn. De uitbreiding van de woningvoorraad blijft dan ook op deze termijn nog steeds duidelijk achter bij de kabinetsdoelstellingen.

Lees ook: ‘Nieuwbouwmarkt hoeft niet stil te vallen, als overheid meewerkt’

Het volledige rapport ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2024’ is te downloaden op de website van het EIB.

Bron: VastgoedActueel - EIB