Nieuws

Het laatste woningmarkt nieuws

Kabinet neemt weer regie over volkshuisvesting

24 september 2022

Zoals elk jaar op de derde dinsdag van september heeft het kabinet op Prinsjesdag de plannen voor het komende jaar bekendgemaakt.In de troonrede van Koning Willem-Alexander was er uiteraard ook aandacht voor de woningmarkt.“De situatie op de woningmarkt is nijpend. Een goed en betaalbaar koop- of huurhuis is voor steeds meer mensen onbereikbaar, vooral voor starters en jongeren. Daar mogen we ons niet bij neerleggen. Iedereen heeft recht op...
Lees meer

Landelijk actieplan voor 60.000 extra flexwoningen in 2030

20 september 2022

Op donderdag 8 september jl. heeft het kabinet samen met gemeenten, onderwijsinstellingen, studenten, woningcorporaties en particuliere beleggers het 'Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030' gepresenteerd. Met dit plan willen de partijen tot een uitbreiding komen van 60.000 betaalbare woningen over een periode van 8 jaar. Ook wil het kabitnet grip krijgen op de instroom van studenten.Om het tekort van circa 26.500 studentenwoninge...
Lees meer

Huurwoningwebsites moeten transparanter worden

22 augustus 2022

Consumenten weten vaak niet dat veel huurwoningwebsites alleen een zoekservice bieden en niet als bemiddelaar optreden. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Deze websites moeten consumenten hierover duidelijk informeren, zodat ze weten wat ze mogen verwachten als ze een betaald abonnement afsluiten.De websites moeten ook duidelijk zijn over de beschikbaarheid en de actualiteit van het aanbod. De consument moet ero...
Lees meer

Prijzen woningen stijgen minder hard dan in 2e kwartaal 2022

17 augustus 2022

In het tweede kwartaal zijn er minder huizen verkocht. De prijzen gingen nog wel omhoog, maar minder hard dan de afgelopen periodes. Dat bleek uit onderzoek van het Kadaster over de woningmarkt cijfers tweede kwartaal van 2022.Er werd in het tweede kwartaal 47.382 woningen verkocht. Dat was ruim 10 procent minder, ten opzichte van in dezelfde periode een jaar eerder. De gemiddelde woning kostte in het tweede kwartaal 429.000 euro en dat was 18,...
Lees meer

Milieuvriendelijke gebouwen moeten de Europese norm worden

12 augustus 2022

Tot ongeveer 75 procent van de gebouwen in de Europese Unie is energie-inefficiënt, en elk jaar wordt slechts 1 procent van de bestaande gebouwen gerenoveerd. De EU is daarom gestart met een renovatiegolf, om ervoor te zorgen dat bestaande gebouwen milieuvriendelijker worden.Ecologisch bouwen wordt door veel mensen vooral geassocieerd met het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en een grotere rol voor groene zones in de moderne architectuu...
Lees meer

Verduurzaming eigen woning geeft positief effect op gezondheid

07 augustus 2022

Verduurzamingsmaatregelen voor de energietransitie kunnen een positief effect hebben op de gezondheid van mensen. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), in opdracht van Platform 31, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).Het CBS heeft een viertal verkennende onderzoeken uitgevoerd. Ieder van deze vier onderzoeken beschrijft de relati...
Lees meer

Recreatief vastgoed erg in trek bij particuliere beleggers

02 augustus 2022

Sinds de coronapandemie gaan steeds meer Nederlanders in eigen land op vakantie. Dit heeft ertoe geleid dat particuliere beleggers flink hebben geïnvesteerd in vakantiewoningen en recreatief vastgoed. In totaal hebben de beleggers circa 1,6 miljard euro geïnvesteerd. Dit blijkt uit onderzoek van het Financieel Dagblad, in samenwerking met het Kadaster.De flinke opmars van onder andere het recreatieve vastgoed, komt mede door de historische l...
Lees meer

Wet goed verhuurderschap in voorbereiding

27 juli 2022

Het wetsvoorstel ‘Goed verhuurderschap’ is afgelopen juni ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wetsvoorstel geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het verhuren van woon- of verblijfsruimten. Door een norm voor goed verhuurderschap te introduceren en gemeenten de mogelijkheid te geven om een verhuurvergunning te verplichten, kunnen gemeenten actief sturen op goed verhuurderschap. Zo kunnen gemeenten...
Lees meer

Huisprijsstijgingen in juni zijn verder afgevlakt

22 juli 2022

Bestaande koopwoningen waren in juni circa 16,6 procent duurder, ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit een onderzoek naar prijsontwikkeling van bestaande, particuliere koopwoningen in Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Zo is ook te zien dat in mei de prijsstijging uitkwam op 18,8 procent.STIJGENDE TREND PRIJZEN KOOPWONINGENDe prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juni 2013 een diep...
Lees meer

WOZ-waarde minder bepalend in hoogte huurprijs

11 april 2022

Per 1 mei mag de WOZ-waarde voor maximaal 33% meetellen in de bepaling van de huurprijs. Met de invoering van de maatregel blijven circa 23.000 woningen beschikbaar voor de sociale woningvoorraad en komen circa 15.000 woningen met een hoge huur terug in de sociale sector. Met de WOZ-waarde stelt de gemeente vast hoeveel een woning waard is. In gebieden met een groot woningtekort geeft het gebruik van de WOZ-waarde in de huurprijs een onbedoeld...
Lees meer

1 april opkoopbescherming in Amersfoort

06 april 2022

In Amersfoort is een groot tekort aan betaalbare koopwoningen. Vanaf 1 april 2022 wordt het opkopen van woningen om deze te gaan verhuren beschermd. Dit geldt voor de hele stad, voor woningen met een maximale WOZ-waarde van € 343.000.De opkoopbescherming houdt in dat woningen met een WOZ-waarde tot en met € 343.000 niet mogen worden opgekocht om te verhuren aan anderen, zoals beleggers vaak doen. Met de opkoopbescherming worden er meer woni...
Lees meer

Taakstraf voor malafide verhuurbemiddelaar in Rotterdam

03 april 2022

Eerder onderzoek naar misstanden in Rotterdamse woningen heeft geleid naar een 25-jarige vrouw uit Noord-Brabant. Volgens de politie en het Openbaar Ministerie (OM) was zij als verhuurbemiddelaar betrokken bij panden waarin ondermijnende activiteiten plaatsvonden, zoals witwassen, wapenopslag en de productie en opslag van verdovende middelen. Zij heeft een taakstraf opgelegd gekregen en staat voor één jaar onder toezicht van de Reclassering. ...
Lees meer

Jubelton flink verlaagd in 2023, in 2024 afgeschaft

28 maart 2022

De kogel is door de kerk: de schenkingsvrijstelling eigen woning, oftewel de jubelton, wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot €27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord.Mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen nu nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgen van € 106.671. Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer gekeken of het mogelijk was de ...
Lees meer

Kamerbrief De Jonge over woningbouwplannen

25 maart 2022

De overheid wil de woningbouw versnellen en minstens 900.000 woningen tot 2030 bouwen. Maar staan de voorgestelde bouwplannen op drijfzand, zoals een artikel van Cobouw en Follow the Money laatst kopte? Minister de Jonge reageert in een Kamerbrief.Minister de Jonge heeft naar aanleiding van het artikel een aantal vragen hierover beantwoord die zijn gesteld door kamerlid De Groot (VVD).Uit het artikel van Cobouw en Follow the Money blijkt ...
Lees meer

Ook Arnhem voert opkoopbescherming in

22 maart 2022

Al verschillende steden hebben de maatregel ingevoerd, maar ook in Arnhem is het nu een feit. Om starters en andere woningzoekenden meer kans te geven op een koopwoning geldt in de Gelderse hoofdstad een opkoopbescherming. Welke grens hanteert Arnhem?De maatregel geldt in het grootste deel van de stad en is van toepassing op woningen met een WOZ-waarde tot en met € 325.000. De koopprijs van de woning is dus niet relevant. Om te beoordelen of ...
Lees meer