Nieuws

Het laatste woningmarkt nieuws

WOZ-waarde minder bepalend in hoogte huurprijs

11 april 2022

Per 1 mei mag de WOZ-waarde voor maximaal 33% meetellen in de bepaling van de huurprijs. Met de invoering van de maatregel blijven circa 23.000 woningen beschikbaar voor de sociale woningvoorraad en komen circa 15.000 woningen met een hoge huur terug in de sociale sector. Met de WOZ-waarde stelt de gemeente vast hoeveel een woning waard is. In gebieden met een groot woningtekort geeft het gebruik van de WOZ-waarde in de huurprijs een onbedoeld...
Lees meer

1 april opkoopbescherming in Amersfoort

06 april 2022

In Amersfoort is een groot tekort aan betaalbare koopwoningen. Vanaf 1 april 2022 wordt het opkopen van woningen om deze te gaan verhuren beschermd. Dit geldt voor de hele stad, voor woningen met een maximale WOZ-waarde van € 343.000.De opkoopbescherming houdt in dat woningen met een WOZ-waarde tot en met € 343.000 niet mogen worden opgekocht om te verhuren aan anderen, zoals beleggers vaak doen. Met de opkoopbescherming worden er meer woni...
Lees meer

Taakstraf voor malafide verhuurbemiddelaar in Rotterdam

03 april 2022

Eerder onderzoek naar misstanden in Rotterdamse woningen heeft geleid naar een 25-jarige vrouw uit Noord-Brabant. Volgens de politie en het Openbaar Ministerie (OM) was zij als verhuurbemiddelaar betrokken bij panden waarin ondermijnende activiteiten plaatsvonden, zoals witwassen, wapenopslag en de productie en opslag van verdovende middelen. Zij heeft een taakstraf opgelegd gekregen en staat voor één jaar onder toezicht van de Reclassering. ...
Lees meer

Jubelton flink verlaagd in 2023, in 2024 afgeschaft

28 maart 2022

De kogel is door de kerk: de schenkingsvrijstelling eigen woning, oftewel de jubelton, wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot €27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord.Mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen nu nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgen van € 106.671. Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer gekeken of het mogelijk was de ...
Lees meer

Kamerbrief De Jonge over woningbouwplannen

25 maart 2022

De overheid wil de woningbouw versnellen en minstens 900.000 woningen tot 2030 bouwen. Maar staan de voorgestelde bouwplannen op drijfzand, zoals een artikel van Cobouw en Follow the Money laatst kopte? Minister de Jonge reageert in een Kamerbrief.Minister de Jonge heeft naar aanleiding van het artikel een aantal vragen hierover beantwoord die zijn gesteld door kamerlid De Groot (VVD).Uit het artikel van Cobouw en Follow the Money blijkt ...
Lees meer

Ook Arnhem voert opkoopbescherming in

22 maart 2022

Al verschillende steden hebben de maatregel ingevoerd, maar ook in Arnhem is het nu een feit. Om starters en andere woningzoekenden meer kans te geven op een koopwoning geldt in de Gelderse hoofdstad een opkoopbescherming. Welke grens hanteert Arnhem?De maatregel geldt in het grootste deel van de stad en is van toepassing op woningen met een WOZ-waarde tot en met € 325.000. De koopprijs van de woning is dus niet relevant. Om te beoordelen of ...
Lees meer

Zorgt vergrijzing voor overschot aan woningaanbod?

19 maart 2022

Er is weinig draagvlak meer voor bouwen in het groen. Een van de argumenten is dat er al zo veel eengezinswoningen zijn. Straks komen die massaal vrij en dan ontstaat er misschien wel een overschot. Maar hoe lang gaat dat nog duren? RIGO deed er onderzoek naar. Met de voortschrijdende vergrijzing in het verschiet is woningaanbod door overlijden wel iets om in de gaten te houden. Voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft RIGO vorig jaar een ...
Lees meer

Gemiddelde transactieprijs koopwoning in 2021 gestegen met € 52.000

17 maart 2022

In 2021 was de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning € 387.000. Uitschieters zijn Blaricum en Pekela: in het Noord-Hollandse Blaricum werd het meest betaald voor een koopwoning, gemiddeld € 1 miljoen. Terwijl in het Groningse Pekela een koopwoning gemiddeld €200.000 kost, dit melden het CBS en het Kadaster.De gemiddelde transactieprijs van een bestaande koopwoning van € 387.000 is op jaarbasis de hoogst gemeten prijs sinds het beg...
Lees meer

Strengere regels leegstaande woningen per 1 september

15 maart 2022

Amsterdam wil eigenaren van leegstaande woningen verplichten om hun panden zo snel mogelijk weer bewoond te krijgen. Met dat plan wil het gemeentebestuur het aantal langdurig leegstaande panden terugdringen. Amsterdam wil de huidige regels verder aanscherpen. Kortere leegstandstermijnen, hogere boetes en strengere regels moeten ervoor zorgen dat minder woningen leegstaan. Al deze maatregelen zijn verwerkt in een concept Leegstandsverordening 2...
Lees meer

Persbericht: Minister en woningmarktpartijen tekenen verbeterplan

12 maart 2022

Den Haag - Minister de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft vandaag samen met NVM, VBO en Vastgoedpro en met Vereniging Eigen Huis het verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’ ondertekend. Dit convenant moet de regels bij het kopen van een huis voor makelaars, verkopers en kopers verduidelijken en informatie voor kopers en verkopers inzichtelijker maken.Minister de Jonge: “Een huis kopen komt met een grote financi...
Lees meer

Bouwprojecten komen in de knel door stikstof

09 maart 2022

Stikstof gooit wederom roet in het eten bij bouwprojecten. Provincie Overrijssel meldde vorige week al dat het de mogelijkheid voor extern salderen opschort. Nu blijkt uit een rondgang van NRC dat nog vier andere provincies de handel in de stikstofruimte hebben beperkt of overwegen dit te doen.Wat is ook alweer extern salderen? Wie wil bouwen of uitbreiden moet ervoor zorgen dat er niet meer stikstof in de natuur terecht komt dan er al is. Als ...
Lees meer

Huurverplichting voor leegstaande woningen

07 maart 2022

Amsterdam wil eigenaren van leegstaande woningen verplichten om hun panden zo snel mogelijk weer bewoond te krijgen. Met dat plan wil het gemeentebestuur het aantal langdurig leegstaande panden terugdringen, meldt NH Nieuws. Dit is niet de enige maatregel die de gemeente wil nemen. Het voorstel houdt in dat de gemeente eigenaren kan verplichten om een huis binnen een bepaalde termijn weer bewoonbaar te maken. Op grond van de landelijke Crisi...
Lees meer

De Jonge komt met planning, volkshuisvesting prioriteit

05 maart 2022

Uitdagingen genoeg op de woningmarkt, maar waar begin je? Minister Hugo de Jonge heeft in een nieuwe kamerbrief uiteengezet waar hij zich de komende periode mee bezig wil houden. Zo geeft hij aan dat 'volkshuisvesting prioriteit' heeft en richt hij zich op de Nationale Woon- en Bouwagenda met zes onderliggende programma’s. Hiermee wil hij 'meer regie nemen' in de woonopgave en de inrichting van Nederland. En wat zegt hij over wetsvoorstel Goe...
Lees meer

Invoering Omgevingswet weer uitgesteld

02 maart 2022

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet op een 'verantwoorde manier' wordt ingevoerd, schrijft hij in een kamerbrief. Oftewel, de geplande datum van 1 juli 2022 wordt daarmee losgelaten. Dit is al de derde keer dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. De minister schrijft in zijn kamerbrief dat het belangrijk is dat de dienstverlening aan mensen en bedrijven niet in het geding kom...
Lees meer

Subsidie voor verduurzaming private verhuurders

27 februari 2022

Private verhuurders moeten de komende jaren fors investeren in woningverduurzaming, maar hun investeringsruimte is ingeperkt door de huurbevriezing van gereguleerde huurwoningen. Een nieuwe subsidieregeling moet hier bij gaan helpen. Het ministerie wil private verhuurders met gereguleerde huurwoningen middels de 'Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen' (SVOH) stimuleren te investeren in woningverduurzaming. Naar schatting kom...
Lees meer