Nieuws

Het laatste woningmarkt nieuws

Crisis- en herstelwet zorgt voor meer woningen

25 oktober 2021

Steeds meer gemeenten gebruiken de Crisis- en herstelwet (Chw) om alvast te  werken met de mogelijkheden van de Omgevingswet. Onlangs zijn er weer verschillende projecten verspreid over heel Nederland bijgekomen. In deze projecten gaan gemeenten onder andere aan de slag met de bouw van meer woningen, meldt de Rijksoverheid. De Chw maakt het mogelijk om af te zien van een uitgebreide voorbereidingsprocedure voor een omgevingsvergunning voor t...
Lees meer

Tekort aan studentenwoningen loopt op tot 20%

22 oktober 2021

Het tekort aan studentenwoningen is naar schatting in één jaar toegenomen met 4.500. Daarmee is het tekort opgelopen tot 26.500 studentenwoningen. Zo blijkt uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2021 van Kences.Het tekort zal naar verwachting nog verder toenemen. In de komende acht jaar neemt het aantal studenten dat op kamers woont naar schatting toe met circa 57.000. Deze groeiende vraag sluit echter niet goed aan op het aanbod. ...
Lees meer

Aantal hypotheekaanvragen aankoop woning daalt met 20%

20 oktober 2021

Het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning is sterk gedaald, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Er vindt juist een duidelijke verschuiving plaats naar hypotheken die worden aangevraagd voor het oversluiten of verbeteren van de woning.In het derde kwartaal daalde het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning met maar liefst 20% ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Zo wordt op dit moment nog slechts iets...
Lees meer

Makkelijker en laadpaal door subsidie en simpeler regels VvE

18 oktober 2021

Het kabinet wil het makkelijker maken om laadpalen te plaatsen. Daarom kunnen verenigingen van eigenaars (VvE’s) vanaf nu met subsidie advies krijgen van een deskundige. Het kabinet werkt daarnaast aan het vereenvoudigen van regels.Veel mensen willen graag een laadpunt op hun parkeergelegenheid, maar lopen tegen verschillende problemen aan wanneer ze dit met hun VvE willen regelen. Hoe en waar doe je dat bijvoorbeeld in een parkeergarage? Wat...
Lees meer

Woonvraag en planaanbod sluiten niet op elkaar aan

15 oktober 2021

De woningbouwplannen voor de periode tot 2030 sorteren zwaar voor op binnenstedelijke locaties en appartementen. En dat terwijl dit niet aansluit op de huidige vraag. Het planaanbod zou juist verder moeten worden uitgebreid met meer eengezinswoningen rondom de steden, aldus het EIB. Uit onderzoek van het economische instituut blijkt dat 80% van de geplande locaties binnenstedelijk is en 65% van het geplande aanbod bestaat uit appartementen. T...
Lees meer

Wat moet je doen als je huis verzakt?

12 oktober 2021

De weg naar funderingsherstel is bepaald niet gemakkelijk. Wat moet je doen als het je overkomt? Deze vraag wordt beantwoord in een nieuwe documentaire. Naast bewustwording, geeft de film een handreiking en inzicht in de aanpak van funderingsproblemen. Net zoals veel huiseigenaren in Nederland overkwam het Jan Dogterom en Juul Böckling een paar jaar geleden: samen met zeven buren ontvingen ze het bericht dat hun pand ernstig aan het verzakken...
Lees meer

€ 2,3 miljard voor nieuwbouw en energiezuinig woningen

10 oktober 2021

Ondanks een demissionair kabinet en een complexe formatie, heeft Prinsjesdag 2021 een paar nieuwtjes gebracht over de woningmarkt. Wat staat er allemaal in de Miljoenennota en welke maatregelen staan er op de planning?In de Troonrede kwam de toegankelijkheid van de woningmarkt ter sprake. Koning Willem-Alexander noemt het een van de 'grote binnenlandse thema's'.€1 miljard voor snellere bouw betaalbare woningenHet grootste nieuws is het feit...
Lees meer

EIB: 'Spanning op de huizenmarkt blijft op korte termijn groot

08 oktober 2021

De vergunningverlening voor nieuwe woningen neemt dit jaar naar verwachting opnieuw met 10.000 woningen toe, meldt EIB. Een toename van ruim 30% na het dieptepunt in 2019. Maar is dit voldoende om het woningtekort op te lossen?De woningbouwproductie veert ook op. Dit jaar groeit de nieuwbouwproductie met ruim 8% en in 2022 worden zelfs dubbele groeicijfers gerealiseerd. Het aantal daadwerkelijk opgeleverde woningen blijft de komende jaren nog a...
Lees meer

NHG-Kostengrens stijgt naar € 355.000 in 2022

07 oktober 2021

Steeds meer mensen kopen een woning zonder het vangnet van NHG, omdat er steeds minder woningen onder de kostengrens te koop staan. In 2022 zal de NHG-kostengrens stijgen van € 325.000 naar €3 55.000. In januari 2022 ligt de gemiddelde huizenprijs naar verwachting rond de € 400.000 euro. Zowel de borgtochtprovisie (ook wel NHG-premie genoemd) als de NHG-kostengrens worden jaarlijks opnieuw bepaald via een afgesproken methodiek. Deze meth...
Lees meer

Opnamevolume commercieel vastgoed neemt toe

06 oktober 2021

Het herstel van de Nederlandse economie is goed zichtbaar in de vastgoed gebruikersmarkt, stelt Savills in haar kwartaalupdate. Zo steeg het opnamevolume in het eerste halfjaar van 2021 met 5% ten opzichte van 2020, en ook met 5% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019. De verschillen tussen de verschillende vastgoedsectoren zijn groot, waarbij sommige sectoren groei en andere krimp laten zien. Niek Poppelaars, Co-Head Logistics & Indus...
Lees meer

Golf aan transformaties in de winkelstraten op komst

04 oktober 2021

Om het oplopende aantal lege winkelpanden in binnensteden tegen te gaan willen 80% van de winkelbeleggers panden transformeren. Dit blijkt uit onderzoek van Stec Groep onder landelijke winkelbeleggers in binnensteden en middelgrote centra. Ze hebben een gezamenlijk bezit van circa 10.000 winkelpanden (ruim € 13 miljard) in binnensteden en middelgrote centra in alle provincies.Beleggers ervaren echter belemmeringen, zoals winstgevendheid, bes...
Lees meer

Gemiddelde WOZ-Waarde naar recordhoogte van € 290.000

02 oktober 2021

Op 1 januari 2021 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde van een woning €290.000. Dat is 7% meer dan een jaar eerder en de hoogste waarde ooit. Wel nam de gemiddelde WOZ-waarde van woningen minder hard toe dan in het voorgaande jaar, meldt het CBS. Welke steden in Nederland zijn de uitschieters?In Oldambt steeg de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 12,4% relatief het sterkst. De gemiddelde WOZ-waarde ging daar naar €181.000 per woning. In de...
Lees meer

Derde ronde woningbouwimpuls flink overtekend

01 oktober 2021

Met 65 aanvragen voor in totaal €361 miljoen is deze laatste ronde van de Woningbouwimpuls flink overtekend. Er is in totaal €250 miljoen beschikbaar. In december wordt bekend gemaakt welke projecten een financiële bijdrage ontvangen.Met de Woningbouwimpuls wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bijdragen aan projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen omdat ze een financieel tekort kennen. Het geld kan...
Lees meer

Miljoenen woningen kunnen nu al betaalbaar worden verduurzaamd.

27 september 2021

De kosten van woningverduurzaming zijn vaak een struikelblok, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat twee miljoen woningen nu al betaalbaar te zijn verduurzamen. De investeringen verdienen zich binnen 15 jaar terug (oftewel de levensduur van de apparaten) en zorgen dus niet voor extra kosten voor bewoners.Bij één miljoen huizen is de investering zelfs binnen tien jaar terug verdiend en dus winstgevend, dit blijkt uit onderzoek van DWA, in opdrac...
Lees meer

Hoe zorg je voor de beste doorstroming op de woningmarkt?

25 september 2021

Het woord doorstroming wordt vaak genoemd als het gaat om de woningmarkt. Zo zou er niet alleen voor starters moeten worden gebouwd, maar voor alle doelgroepen zodat de hele keten in beweging komt en hierdoor uiteindelijk de huidige woonvoorraad beter wordt benut. Maar wat levert dit concreet aan woningen op? Onderzoeksbureau RIGO zocht het uit. Er is maar weinig inzicht in hoe zo’n doorstroomketen nu eigenlijk in elkaar zit. Uit hoeveel s...
Lees meer