Ervaar zelf het verschil!

Versnellingsagenda moet verduurzaming VvE-gebouwen aanjagen

09 oktober 2023

De verduurzaming van gebouwen van Verenigingen van Eigenaren loopt achter vergeleken met andere woningen. Demissionair minister De Jonge presenteerde deze week daarom een VvE-versnellingsagenda, met nieuwe en al bestaande maatregelen.

Zo’n 1,2 miljoen woningen zijn onderdeel van een VvE. Appartementseigenaren moeten in gezamenlijkheid besluiten over onderhoud en verduurzaming. Het individuele belang kan daarbij in de weg staan van het gezamenlijk belang. Ook de vele verschillende soorten VvE-gebouwen wat betreft bouwjaar en type bemoeilijken de verduurzaming. Er is geen uniform pakket van verduurzamingsmaatregelen mogelijk.

Maatregelen

In de VvE-versnellingsagenda heeft Hugo de Jonge diverse nieuwe en oude maatregelen bij elkaar geveegd.

1. Eenvoudiger besluitvorming door gewone meerderheid en afschaffing opkomsteis
– Door een wetswijziging in het Burgerlijk Wetboek geldt dat voor VvE’s vanaf medio 2026 een meerderheid van 50% + 1 van de stemmen voldoende is om beslissingen te nemen over verduurzamingsmaatregelen.
– Volgens diezelfde wet is er voor een besluit over verduurzaming geen opkomsteis (quorum) meer verplicht. VvE’s hanteren nu vaak deze opkomsteis en een verhoogde meerderheid van 2/3 of 3/4 van de stemmen.

2. Extra subsidies en leningen
– De verduurzamingssubsidie voor VvE’s (SVVE) wordt per 1 januari 2024 uitgebreid. Naast subsidie voor procesbegeleiding kan een VvE straks ook subsidie aanvragen voor onderzoeken die nodig zijn voor de besluitvorming: bijvoorbeeld een asbestonderzoek of flora- en faunaonderzoek.
– Er wordt gewerkt aan een opleiding voor procesbegeleiders om te zorgen dat er voldoende van deze functionarissen zijn.
– Voor monumentale gebouwen worden de minimale isolatiewaarden verlaagd, zodat deze beter aansluiten op de aard van het gebouw.
– Per 26 april al is de rente van de VvE-Energiebespaarlening van het Warmtefonds met 1,5% verlaagd.
– Al langer bestond de mogelijkheid van het ‘stapelen’ van subsidies, bijvoorbeeld landelijke met gemeentelijke subsidies.

3. Hulp en ondersteuning
– Voor hulp en ondersteuning bij verduurzaming voor VvE’s is in het klimaatpakket van april dit jaar 25 miljoen euro gereserveerd. Nu genoemde maatregelen zijn onder meer: een Duurzame Huizen Route waarin vve-leden ervaringen kunnen delen, een verbeterde VvE-pagina op verbeterjehuis.nl om eigenaren meer bewust te maken van hun eigen rol. Ook komt er een landelijk VvE-verduurzamingsloket met informatie, deskundig advies en cursussen.
– Voor gemeenten komt er een Community of Practice, een toolkit en ook een VvE-verduurzamingsloket.
– Vooruitlopend hierop is al een Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) beschikbaar.
– Het budget voor de lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma (ruim 1 miljard euro) en energiearmoede (ruim een half miljard euro) mag een gemeente straks ook inzetten om VvE’s te helpen bij het verduurzamen.

 

Een visual van de plannen © Ministerie van BiZa

Elektrisch laden

Onderdeel van de wijziging in de SVVE is een subsidie van € 100 per parkeerplaats voor de aanleg van laadvoorzieningen. En dit levert problemen op, meldt belangenorganisatie Vereniging Eigen Huis. Oplaadpunten voor elektrische auto’s moeten appartementseigenaren hoofdzakelijk in de parkeergarage van hun eigen VvE plaatsen. Dit is een enorme opgave.

Vaak wordt per appartementseigenaar die elektrisch gaat rijden één laadpunt aangelegd. Daar is iedere keer besluitvorming voor nodig en installatiewerk. Het zou beter zijn als de VvE als geheel in één keer de garage toekomstbestendig maakt. VeH roept de overheid op om met een plan komen, waarin ook rekening gehouden wordt met brandrisico’s en verzekerbaarheid.

‘Geschillen zonnepanelen verdrievoudigd’

Overigens zijn het niet alleen VvE-leden die tobben met verduurzamingsperikelen. De geëxplodeerde vraag, een gebrek aan gekwalificeerde aannemers, prijsstijgingen en leveringsproblemen leiden tot spanningen tussen bewoners en aannemers. Daarbij speelt vaak onduidelijkheid over de afspraken mee, meldt rechtsbijstandsverzekeraar Arag na een onderzoek onder 1.000 Nederlanders.

Zo zag ARAG zag aantal geschillen rondom zonnepanelen in één jaar verdrievoudigen, van 217 gevallen in 2021 naar 698 in 2022. In 2023 staat de teller reeds op 752.

Een op de drie consumenten (37%) heeft te maken gehad met tegenvallers tijdens het werk. De grootste problemen zijn de wachttijd (20%) en een gebrek na de oplevering (11%). Twee derde (66%) heeft het idee te veel te moeten betalen.

Het probleem ligt deels bij de consumenten zelf: slechts 56 procent neemt naar eigen zeggen ruim de tijd om de offerte goed te checken; 43 procent vindt de gemaakte afspraken onduidelijk.

Bron: Ministerie van Binnelandse Zaken - VastgoedActueel