Ervaar zelf het verschil!

Huurders vechten vaker servicekosten aan

17 juni 2024

Huurders vechten vaker de servicekosten aan, die zij op de kale huur moeten betalen. De Huurcommissie zag een stijging van 60% van het aantal zaken in 2023. Vaak krijgt de huurder gelijk.

De Huurcommissie deed vorig jaar 13.000 uitspraken. Dat zijn er 900 meer dan in het jaar ervoor. De commissie behandelt bezwaren over bijvoorbeeld de puntentelling, gebreken of huurverhoging. Een opvallende stijging was te zien in het aantal zaken over servicekosten, blijkt uit het jaarverslag van de Huurcommissie. Hieronder vallen diensten zoals glazenwassen, tuinonderhoud of schoonmaak.

In zaken over servicekosten valt de uitspraak bij particuliere verhuur bijna altijd in het nadeel van de verhuurder uit. In 90% van de uitspraken oordeelt de Huurcommissie dat de private verhuurder ongelijk heeft. Bij woningcorporaties ligt dat aantal veel lager: in 58% van de gevallen pakt de uitspraak in hun nadeel uit. Als een uitspraak leidt tot verlaging van de servicekosten, bedraagt die gemiddeld €660 per jaar.

Ingewikkelde administratie

Volgens de Huurcommissie hebben vooral private verhuurders de administratie vaak niet goed op orde. Die administratie is ook ingewikkelder en omvangrijker geworden en zowel de verhuurder als huurder heeft daar vaak problemen mee. Wanneer het tot een zaak komt, ontbreken vaak stukken die de private verhuurder moet aandragen of de documenten voldoen niet aan de eisen, stelt de commissie.

Bij duizend van de 2.867 zaken die de Huurcommissie behandelde over servicekosten, ging het om wooncomplexen van meer dan tien woningen. Hierin kregen de huurders vrijwel altijd gelijk omdat de specificatie van de servicekosten ontbrak of omdat de servicekosten vaak veel hoger waren dan ze redelijkerwijs hadden moeten zijn.

Bij een deel van deze ‘complex-zaken’ betreft het grote commerciële partijen die een kale huurprijs rekenen die binnen de sociale sector valt, en dan daarop een aanzienlijk bedrag aan servicekosten in rekening brengen.

Hoge servicekosten nieuwe woonconcepten

Nieuwe woonconcepten met allerlei faciliteiten leiden ook vaak tot hoge servicekosten. Daaronder vallen bijvoorbeeld een fitnessruimte, muziekstudio of bioscoopzaal die bij het wooncomplex horen. Maar in plaats van servicekosten berekenen, moeten verhuurders daarvoor een aparte dienstenovereenkomst sluiten met de huurder.

De Huurcommissie heeft het in het afgelopen jaar aanzienlijk drukker gekregen, zo meldt het jaarverslag. Vergeleken met 2022 nam het aantal telefoontjes toe met 56% tot ruim 88.000. Ook lieten veel meer mensen een Huurcheck uitvoeren via de website van de commissie. De Huurprijscheck werd 34.000 keer ingevuld, een stijging van 10% ten opzichte van 2022.

Bron: Vastgoedactueel - Huurcommissie