Ervaar zelf het verschil!

Aantal bezwaren WOZ-waarde 3 keer zo hoog als voorgaande jaren

13 juli 2023

Het aantal bezwaren tegen de WOZ-waarde ligt dit voorjaar al op 600.000. Dat is bijna drie keer zoveel als in voorgaande jaren, schrijft de Waarderingskamer. Dat komt onder meer door een sterke stijging van de WOZ-waarde die gepaard gaat met dalende huizenprijzen.

Dat schrijft de Waarderingskamer, die toezicht houdt op de gemeentelijke WOZ-waarderingen, in de Staat van de WOZ 2023. Dat is een jaarlijkse rapportage van de toezichthouder op de WOZ-taxaties aan staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst Marnix van Rij.

De basis voor de WOZ-waarde dit jaar is de woningmarkt op 1 januari 2022. Op dat moment zat de markt nog sterk in de lift. Daardoor was dit jaar de WOZ-waarde van een woning gemiddeld 17% hoger dan vorig jaar. Die hogere WOZ-waarde heeft bijgedragen aan het hoge aantal WOZ-bezwaren, zeker omdat inmiddels de verkoopprijzen van woningen aan het dalen zijn.

Vaker bezwaren tegen WOZ-waarde door no-cure-no-pay-bedrijven

Naar verwachting speelden ook de reclamecampagnes van no-cure-no-pay-bedrijven een rol bij de stijging van het aantal bezwaren tegen de WOZ-waarde, geeft de Waarderingskamer aan. Net als vorig jaar werd ongeveer de helft van de bezwaren ingediend door dergelijke commerciële bedrijven, de andere helft door burgers zelf. De stijging van het aantal bezwaren is dus in beide groepen ongeveer even groot.

Maar; bezwaar maken via deze commerciële no-cure-no-paybureaus leidt niet tot een hogere kans dat een bezwaar wordt gehonoreerd, meldt de Waarderingskamer. Zowel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als Vereniging Eigen Huis (VEH) geven aan dat zelf bezwaar maken eenvoudig is.

Bezwaren die no-cure-no-pay-bedrijven vorig jaar indienden tegen WOZ-waarden van woningen, leverden in 27% van de gevallen een waardeverandering op. Gemeenten waren daardoor € 18 miljoen kwijt door proceskostenvergoedingen aangaande bezwaren tegen de WOZ-beschikking. Het jaar ervoor was dat nog € 12 miljoen.

De laatste keer dat door zoveel personen bezwaar maakten was in 2001. Dat jaar stegen de WOZ-waarden van woningen met ruim 50%. Het verschil is dat in die periode WOZ-waarden niet ieder jaar werden bepaald, maar eens in de vier jaar.

WOZ-waarde in 2024 2 tot 4% hoger

Hoe succesvol al deze bezwaren dit jaar zijn, wordt later pas duidelijk. Gemeenten hebben tot het einde van het jaar om de bezwaren af te handelen. Inmiddels werken gemeenten aan de taxaties voor de WOZ-waarden die in 2024 gaan gelden. De Waarderingskamer geeft een voorzichtige prognose dat de WOZ-waarden van woningen volgend jaar gemiddeld 2 tot 4% hoger liggen. Dat is dus een kleinere verandering dan dit jaar.

Nieuw taxatieverslag voor WOZ in de maak

Uit de Staat van de WOZ 2023 blijkt ook dat er wordt gewerkt aan verschillende vernieuwingen rondom de WOZ-waarde. Zo ligt er een voorstel voor een nieuw verslag om de WOZ-taxatie van een woning beter uit te leggen. Dat uitgebreidere verslag zou met ingang van belastingjaar 2025 door alle gemeenten verplicht gebruikt moet worden. Daarnaast blijkt dat de Waarderingskamer het eens is met staatssecretaris Van Rij dat gemeenten over de WOZ-taxatie veel meer informele contacten met inwoners zouden moeten hebben, in plaats van het voeren van formele bezwaarprocedures.

Bron: Waarderingskamer - Vastgoedactueel