Ervaar zelf het verschil!

‘Eén branchebrede financiering verduurzaming’

03 maart 2023

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt aan om garant te staan voor een eventuele financiering voor verduurzaming. Voorwaarde is wel dat er één branchebrede oplossing komt voor de verduurzaming van woningen met slechte energielabels.

Ondanks de zachte winter en de dalende energieprijzen, is verduurzamen vanwege de dreiging van hoge energiekosten in de toekomst nog steeds enorm relevant, stelt Roald van der Linde, bestuurder bij NGH. “Daarom zoeken wij naar mogelijkheden om dit te vergemakkelijken, juist voor de groep huishoudens met een slecht energielabel. De ambitie is om samen met marktpartijen één branchebrede financieringsoplossing te bieden, waarbij NHG garant staat.”

Verduurzamingsadviezen DNB

In navolging van onder meer De Nederlandsche Bank (DNB), ziet ook NHG dat ‘de onderkant van de woningmarkt’ hulp nodig heeft om broodnodige verduurzamingsmaatregelen te kunnen nemen. Daarom kijkt NHG samen met andere marktpartijen naar de mogelijkheden van één branchebrede financieringsoplossing, waarbij NHG garant staat. “De ambities zijn er en de eerste gesprekken lopen”, aldus Van der Linde.

Volgens een schatting van DNB kan minstens 86% van de woningeigenaren het eigen huis vergaand verduurzamen met spaargeld of een lening binnen de eigen hypotheek, blijkt uit een analyse. Maar de bereidheid om in de komende jaren grote bedragen uit te geven blijft beperkt. Ook willen huiseigenaren veel minder besteden aan verduurzaming dan meestal nodig is.

DNB stelt daarom onder meer voor dat de overheid bij het nemen van maatregelen eerst naar de financieel kwetsbaarste huishoudens met de minst duurzame woningen kijkt. Deze kwetsbare huishoudens zijn geconcentreerd in bepaalde gemeenten en kunnen op korte termijn ook met kleine maatregelen aanzienlijke energiebesparingen realiseren, stelt DNB.

‘Geen toeters en bellen, NHG staat garant’

De zachte winter dreigt Nederlanders volgens NHG zand in de ogen te strooien. “We hebben allemaal de thermostaat overwegend laag kunnen zetten”, zegt Van der Linde. Maar volgens hem blijft Nederland nog jaren afhankelijk van buitenlandse energiebronnen. Daardoor zitten Nederlandse huishoudens in een kwetsbare positie en dreigen nog jaren energiekosten die hoog op kunnen lopen.

Daarom pleit NHG voor één ‘eenproductoplossing’, die bij alle hypotheekverstrekkers beschikbaar moet komen. Van der Linde: “een uniforme lening, door iedereen in de markt aan te bieden. Eenvoudig aan te vragen en met lagere bijkomende kosten.”

Het gaat dus om een lening ‘zonder toeters en bellen’, waarbij NHG garant staat voor de betaling. “Wij kunnen daar een ruimhartige garantie onderzetten. We beschikken namelijk over een fondsvermogen van € 1,6 miljard. Wij vinden dat we dat in moeten kunnen zetten voor dit soort maatschappelijke doeleinden. Mits onder meer het ministerie van Financiën daar ook mee instemt.”

Stimuleringsregeling kleine VvE’s

De branche zou de Stimuleringsregeling kleine VvE’s van belangenvereniging VvE-belang, in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), volgens NGH als een kleinere, al concrete voorloper kunnen zien.

Bij die regeling kunnen Verenigingen van Eigenaren een lening aanvragen bij SVn, en staat NHG daar borg voor. “We kunnen daar al veel van leren: wat werkt wel en wat niet?”, aldus Van der Linde. “Die lessen nemen we dan mee, want we zitten met ons idee voor een uniforme energielening met betaalgarantie vanuit NHG nog maar aan het begin van het proces.”

Bron: Vastgoedactueel - NHG