Ervaar zelf het verschil!

‘Hypotheekmarkt terug op niveau van 2020/2021’

03 april 2024

'Hypotheekmarkt terug op niveau van 2020/2021'
Relatief veel starters en verbouwers sloten een hypotheek af in februari. Foto: Tumisu, Pixabay

De hypotheekmarkt trekt aan. In februari 2024 werden er 30% meer aanvragen gedaan dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt HDN. Het aantal aanvragen van niet-kopers en starters valt op.

HDN registreerde zo’n 41.000 aanvragen in de afgelopen maand. In februari 2023 waren dat er nog 31.556. Ook ten opzichte van gunstig verlopen maand januari 2024 was er een stijging te zien, van zo’n 14%.

Verbouwing en verduurzaming

Met deze cijfers is de hypotheekmarkt terug op het niveau van 2020/2021, aldus HDN. Opvallend daarbij is dat het aantal aanvragen van niet-kopers (16.000) sterker steeg dan het aantal aanvragen voor de aanschaf van een huis. Dit komt met name door meer onderhandse aanvragen en verhogingen van bestaande hypotheken voor verbouwing of verduurzaming.

Tekst loopt door onder de afbeelding

© HDN

Hoogste aandeel starters in 4 jaar

Daarnaast was in februari het hoogste aantal hypotheekaanvragen van starters in de afgelopen vier jaar te zien, meldt Hypotheekshop, dat gebruikmaakt van de cijfers van Ingage Franchise. Vergeleken met het maandgemiddelde van 2023 ligt het aantal aanvragen van starters in 2024 ongeveer 30% hoger. De gegevens tonen daarnaast een verschuiving vanuit de grote steden naar kleinere gemeenten, evenals een trend naar provincies buiten de Randstad.

Bevolkingspiramide

Het hoge aantal aanvragen van starters in de eerste twee maanden van dit jaar is wellicht minder verrassend dan het lijkt. Hypotheekshop constateert – op basis van de bevolkingspiramide van het CBS – dat de leeftijdscategorie van 20-35 jaar een piek beleeft.

Tekst loopt door onder de afbeelding

© CBS

Opvallend is dat, ondanks deze groeiende leeftijdsgroep, het aantal hypotheekaanvragen van starters tussen 2015 en nu jaarlijks stabiel bleef: rond de 130.000-140.000 aanvragen. Dit terwijl ook de groep expats, die eveneens als starters op de koopwoningmarkt worden beschouwd, groeide. Dit illustreert dat een steeds groter deel van de mensen in deze leeftijdscategorie geen koopwoning kan bemachtigen.

Stijgende inkomens

Echter, door stijgende inkomens en een verminderde concurrentie van beleggers (en doorstromers) op de woningmarkt, zijn er meer kansen ontstaan voor deze groep, die nu lijken te worden benut.

Rentestijging nog niet gecompenseerd

Hoewel de hypotheekrente sinds oktober is gedaald, is hiermee de grote rentestijging van 2022 natuurlijk nog niet volledig gecompenseerd. In die periode daalde de rente voor een 10 jaar NHG zelfs tot onder de 1%. Het valt daarom op dat de gemiddelde hypotheeksom voor starters (€ 340.000), verhogers (€ 85.000), en doorstromers met een meeneemhypotheek (€ 390.000) vrijwel gelijk is aan die van begin 2022.

Alleen doorstromers zonder meeneemhypotheek (ongeveer 40% van de doorstromers) blijven daar met € 330.000 nog zo’n € 60.000 achter. Belangrijke factor achter het herstel zijn de gestegen inkomens.

Prijsstijgingen

In februari lieten ook de huizenprijzen een versnelling zien. Ten opzichte van februari 2023 zien we een stijging van 8% in de woningwaarde van huizenkopers (cijfers HDN). De grafiek toont dat het aandeel in de prijsstijging van woningen in de klasse € 400.000-600.000 al ruim een jaar toeneemt. Ook woningen vanaf € 600.000 laten een stijging zien.

© Hypotheekshop / HDN
 
Bron: Vastgoedactueel - HDN - Hypotheekshop