Ervaar zelf het verschil!

Concurrentie woningmarkt neemt toe, vertrouwen laag

03 juni 2024

De concurrentie onder zoekers op de woningmarkt is in het eerste kwartaal sterk toegenomen. Het gemiddelde aantal contactaanvragen per beschikbare woning steeg met 30%, naar 15,5. Een kwartaal eerder konden woningen nog rekenen op gemiddeld 11,8 aanvragen.

Dat blijkt uit de funda Index, waarmee het woningplatform ieder kwartaal meet hoe bezoekers de woningmarkt ervaren.

Tekst gaat verder onder grafiek

concurrentie woningmarkt
Bron: funda

Laag koopvertrouwen, verkoopvertrouwen stijgt

De toenemende concurrentie op de woningmarkt heeft invloed op het ervaren vertrouwen van kopers. Het aantal ondervraagden dat vindt dat dit een goed moment is om een woning te kopen, blijft met 17% gelijk aan vorig kwartaal. De funda index koopvertrouwen is met 107,6 iets lager dan in het laatste kwartaal van 2023. Toen haalde deze index 108,6.

Het aantal kopers dat gelooft dat het over zes maanden een goed moment is om een woning te kopen daalt echter, van 21% naar 18%. Vorig jaar rond deze tijd geloofde nog 33% van de funda-bezoekers dat de woningmarkt binnen een half jaar gunstig zou zijn voor kopers.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Ook woningverkopers merken de toenemende interesse op. Het verkoopvertrouwen blijft, net als vorig kwartaal, stijgen. 71% geeft aan dit een goed moment te vinden om een woning te verkopen, ten opzichte van 63% vorig kwartaal. 60% van de ondervraagden gaat ervan uit dat dit over 6 maanden nog steeds het geval is. De index verkoopvertrouwen stijgt flink, van 83 in het vierde kwartaal van 2023 naar 89 nu.

De funda Index toont verschuivingen in het vertrouwen, de actuele koop- en verkoopintentie én het gedrag van consumenten. Het brengt daarnaast de invloed van maatschappelijk, politiek en economisch sentiment en persoonsgebonden situaties in kaart. De index is gebaseerd op gedragsanalyse en maandelijks onderzoek onder de bezoekers van funda.

Aanbod schaars

Het vertrouwen in de woningmarkt is in sterke mate afhankelijk van het beschikbare woningaanbod en de woningprijs. 73% van de bezoekers vindt dat er op dit moment weinig aanbod is, ten opzichte van 65% een kwartaal geleden. De ondervraagden verwachten bovendien dat dit niet snel opgelost zal zijn. 67% denkt dat er over zes maanden nog steeds weinig aanbod zal zijn. Dit beeld klopt: het afgelopen kwartaal stonden er 97.337 beschikbare woningen op funda. Dat waren er 11.398 minder dan een jaar eerder (-10%) en 5.203 woningen minder dan vorig kwartaal (-5%).

NVM mat in het eerste kwartaal een sterk afnemend aantal verkochte woningen. Als belangrijke reden noemt de makelaarsvereniging het opdrogende aanbod. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen in het eerste kwartaal was zelfs het laagste in vijf jaar.

Bron: Vastgoedactueel - Funda