Ervaar zelf het verschil!

Dit jaar nog lagere huizenprijzen, volgend jaar stabilisatie

03 april 2023

De huizenprijzen gaan vooral dit jaar fors omlaag, waarna ze in 2024 stabiliseren. Dat stelt Rabobank deze week in haar kwartaalbericht over de woningmarkt. Ook ABN Amro verwacht vooral nog dit jaar lagere woningprijzen, meldt de bank in de Vastgoedprognose 2023-2024.

De Rabobank gaat uit van een daling van de huizenprijzen van 7,5% voor 2023. Volgend jaar zal dat ongeveer 1,5% zijn. De bank verwacht daarmee dat de prijzen gaan stabiliseren. ABN Amro rekent op een prijscorrectie van 10,5% voor woningen in 2023 en voor volgend jaar een daling van de huizenprijzen met 3%.

Oorzaken van de lagere huizenprijzen zijn de hoge inflatie en rentestijgingen. Kopers kunnen minder uitgeven aan een woning door allerlei gestegen kosten en door de hogere hypotheekrente.

Gunstiger scenario voor volgend jaar

Huizenprijzen zijn vanaf het vierde kwartaal vorig jaar flink gedaald en die lijn zet zich nog verder naar beneden door. De huizenmarkt bereikt dit jaar de bodem, schrijft Rabobank in haar kwartaalrapport.

Voor volgend jaar lijkt het er iets gunstiger uit te zien. Niet alleen zijn woningen beter betaalbaar, ook blijft er voldoende werkgelegenheid en naar verwachting gaan de kapitaalrentes weer wat dalen. De kapitaalrente is een indicator voor de ontwikkeling van de hypotheekrente.

Lees verder onder de grafiek:

huizenprijzen

Grote regionale verschillen

In de daling van huizenprijzen zijn er grote regionale verschillen, zegt Rabobank. In Utrecht is de prijsdaling met 7% het sterkst, gevolgd door Amsterdam, Gooi en Vechtstreek, Zaanstreek en Haarlem. In Zeeuws-Vlaanderen is de daling van huizenprijzen het kleinst. Daar worden koopwoningen naar verwachting slechts 1% goedkoper.

Lees verder onder de grafiek:

Ook in veel andere perifere delen van Nederland dalen huizenprijzen minder hard dan gemiddeld. Dat komt mogelijk omdat huizen daar goedkoper zijn dan huizen in de Randstad.

Aanbodgolf neemt weer iets af

Op dit moment staan er ruim twee keer zoveel huizen te koop dan een jaar geleden. In de laatste kwartalen van vorig jaar nam het aanbod sterk toe. Inmiddels is de grootste golf wel weer een beetje voorbij, zegt Rabobank. Een grote groep potentiële kopers die haar verhuisplannen door de krappe markt lange tijd uitstelde, is de afgelopen tijd geslaagd in de huizenjacht.

Rabobank verwacht dat het aantal transacties nog iets verder daalt, maar in de loop van 2023 stabiliseert. Dit jaar worden er naar verwachting 183.000 bestaande koopwoningen verkocht, gevolgd door 193.000 in 2024.

Krapte door minder nieuwbouw

Desondanks blijft de krapte op de woningmarkt nog wel een tijdje aanhouden, verwacht de Rabobank. Dat komt omdat een woning nu beter betaalbaar is, maar ook doordat er stagnatie is in nieuwbouw. De bouwsector ziet zich gesteld voor hogere kosten en zal daardoor minder nieuwe projecten beginnen.

Ook ABN Amro wijst in haar prognose over de vastgoedsector naar de moeizame ontwikkelingen in nieuwbouw. Het aantal nieuw verkochte woningen daalt al enige tijd waardoor woningbouwprojecten moeilijk van de grond komen. De belangrijkste reden voor de afnemende vraag is de gestegen rente.

Uit de vergunningafgifte en het aantal verkochte nieuwbouwwoningen blijkt dat de bouw van woningen verder daalt. Het aantal nieuw gebouwde woningen (huur en koop) is vorig jaar nog op peil gebleven, maar dat is niet genoeg om het streefgetal van 900.000 woningen tot 2030 te bereiken. Door de problemen met nieuwbouw is het aantal nieuwe woningen in de toekomst niet voldoende.

Aandacht voor verduurzaming

Daarnaast zal verduurzaming van woningen steeds meer aandacht krijgen, verwacht ABN Amro. Het is niet meer aantrekkelijk om te investeren in slecht onderhouden en niet goed geïsoleerde huizen. Als woningeigenaren meer duurzame maatregelen nemen komt dat de kwaliteit van het Nederlandse vastgoed ten goede, aldus ABN Amro.

Bron: Vastgoedactueel - ABN-AMRO - Rabobank