Ervaar zelf het verschil!

EIB: 'Spanning op de huizenmarkt blijft op korte termijn groot

08 oktober 2021

De vergunningverlening voor nieuwe woningen neemt dit jaar naar verwachting opnieuw met 10.000 woningen toe, meldt EIB. Een toename van ruim 30% na het dieptepunt in 2019. Maar is dit voldoende om het woningtekort op te lossen?

De woningbouwproductie veert ook op. Dit jaar groeit de nieuwbouwproductie met ruim 8% en in 2022 worden zelfs dubbele groeicijfers gerealiseerd. Het aantal daadwerkelijk opgeleverde woningen blijft de komende jaren nog achter bij het dynamische productiebeeld.

Pas in 2024 worden weer aantallen opgeleverde woningen gerealiseerd van rond de 80.000. Woningnood blijft daarmee voorlopig nog het beeld op de Nederlandse woningmarkt.

Vergunningverlening trekt aan
De vergunningverlening trok in de eerste helft van dit jaar sterk aan en de verwachting is dat het totaal aantal verleende vergunningen voor nieuwbouwwoning rond de 80.000 woningen uit gaat komen. Nadat in 2019 de vergunningverlening vanwege met name stikstof sterk terugviel, neemt het aantal vergunningen zowel in 2020 als in 2021 met 10.000 toe.

Vanwege de gebruikelijke doorlooptijden van bouwprojecten zorgt dit voor een  sterke groei van de nieuwbouwproductie in 2021 en 2022. Volgend jaar kan de groei van de nieuwbouwproductie zelfs aantrekken tot ruim 12%, waarmee in dat jaar dan dubbele cijfers worden geschreven, voorspelt EIB. Ook in 2023 kan een stevige groei van de nieuwbouwproductie worden gerealiseerd. De groei van het aantal gereedmeldingen blijft in 2021 nog zeer beperkt en het niveau bedraagt naar verwachting 63.000 woningen.

Gemiddeld 85.000 woningen per jaar in 2022
Bij dit beeld is ervan uitgegaan dat de vergunningverlening vanaf 2022 nog verder kan stijgen naar gemiddeld 85.000 woningen per jaar. Een hoger niveau lijkt ondanks de woningbouwimpulsen moeilijk realiseerbaar vanwege het beperkte aanbod van geschikte locaties.

Met de eerste (halverwege 2020) en de tweede (begin 2021) tranche van de woningbouwimpuls is aan ruim 95.000 woningen subsidie verleend, maar dit heeft tot nu toe slechts tot een beperkt aantal extra vergunningen geleid, aldus EIB. 

De woningbouwimpulsen zorgen wel voor enige versnelling van de woningbouw, maar slechts een gering deel van het aantal gesubsidieerde woningen is additioneel en leidt daarmee tot extra woningen ten opzichte van wat zonder de impuls het geval zou zijn.

Derde tranche
Eerder vandaag meldde het ministerie van BZK dat met 65 aanvragen voor in totaal €361 miljoen de derde en laatste ronde van de Woningbouwimpuls flink is overtekend. Er is in totaal €250 miljoen beschikbaar. In december wordt bekend gemaakt welke projecten een financiële bijdrage ontvangen.

Bron: VBO