Ervaar zelf het verschil!

Energiebesparingsverkenner stopt per 1 oktober 2021

19 september 2021

Met ingang van 1 oktober a.s. zal de energiebesparingsverkenner van RVO niet meer beschikbaar zijn. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om de ‘Rapportage Energiebesparings-verkenner’ te ontvangen. Wat is de nieuwe werkwijze?

Per 1 januari 2021 is de bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen gewijzigd. De energieprestatie van gebouwen wordt sindsdien bepaald aan de hand van de NTA 8800 en niet meer aan de hand van de NEN 7120. Dat betekent dat uitkomsten niet meer gebaseerd zijn op de nieuwste inzichten.

Al geruime tijd staat er een waarschuwing op de website van de energiebesparingsverkenner over dit onderwerp. Om taxateurs toch nog te helpen in het bestaande model Taxatierapport Woonruimte (2018) is destijds afgesproken dat de website en bijbehorende webservicekoppeling tot 1 oktober beschikbaar blijven. 

Deadline 24 september 
Dit betekent dat als je taxatieaanvragen accepteert voor 1 oktober en bij deze taxatie wordt gevraagd om nieuwe energiebesparende maatregelen te waarderen, je deze maatregelen vóór 1 oktober moet invoeren en opvragen via de website van de energiebesparingsverkenner. Of dat je in Taxatieweb gebruik maakt van de geïntegreerde aanvraagmodule voor de ‘Rapportage Energiebesparingsverkenner’. 

Het advies is daarom om uiterlijk 24 september een dergelijke opdracht te accepteren zodat je voldoende tijd hebt om deze voor 1 oktober uit te werken. 

Situatie na 1 oktober
Als je na 1 oktober een taxatieaanvraag accepteert, werk je deze uit in het taxatierapport model Woonruimte 2021 waar de ‘Rapportage Energiebesparingsverkenner’ geen onderdeel meer van uitmaakt. Je bepaalt dan zelf hoe je tot de waardestijging komt als gevolg van het nemen van energiebesparende maatregelen.

Bron: VBO