Ervaar zelf het verschil!

Huren in reguliere sector 2021 niet verhoogd

28 maart 2021

Het maximale huurverhogingspercentage wordt voor 2021 op 0% gezet in de gereguleerde huursector. Voor huurders die een sociale woning huren betekent dit dat zij geen jaarlijkse huurverhoging krijgen, ook geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Gemiddeld scheelt dit een huurder rond de zes euro per maand.

Woningcorporaties en particuliere verhuurders

Alle verhuurders die in de gereguleerde sector huurwoningen verhuren, moeten zich houden aan de 0%. De huurbevriezing geldt voor:

Woningcorporaties en particuliere verhuurders. Bij huurwoningen is de aanvangshuurprijs van belang: lag deze bij de beneden de (toenmalige) liberalisatiegrens, dan valt de woning in de gereguleerde sector. Voor 2021 is de liberalisatiegrens voor de aanvangshuurprijs maximaal € 752,33 per maand. Uitzondering wordt gemaakt voor woningen die verbeterd zijn door renovatie of verduurzaming. De huren van deze woningen kunnen wel verhoogd worden.