Ervaar zelf het verschil!

Huurverplichting voor leegstaande woningen

07 maart 2022

Amsterdam wil eigenaren van leegstaande woningen verplichten om hun panden zo snel mogelijk weer bewoond te krijgen. Met dat plan wil het gemeentebestuur het aantal langdurig leegstaande panden terugdringen, meldt NH Nieuws. Dit is niet de enige maatregel die de gemeente wil nemen. 

Het voorstel houdt in dat de gemeente eigenaren kan verplichten om een huis binnen een bepaalde termijn weer bewoonbaar te maken. Op grond van de landelijke Crisis- en Herstelwet kan een boete worden opgelegd als woningeigenaren dit overtreden.

Twee andere punten zijn:

  • Tijdelijke verhuur: Eigenaren kunnen worden verplicht een vergunning aan te vragen voor tijdelijke verhuur, zodat woningen die pas over lange tijd worden gerenoveerd of gesloopt, in de tussentijd bewoond kunnen worden.
  • Van drie naar twee maanden: het zogeheten leegstandoverleg, een gesprek tussen de gemeente en de eigenaar van een pand, wordt vervroegd van drie naar twee maanden na de leegstandmelding.

Opkoopbescherming
Dit is niet de enige maatregel die Amsterdam wil invoeren. Zo wil de gemeente een opkoopbescherming gaan invoeren voor bestaande koopwoningen vanaf 1 april 2022. De koper moet zelf in het huis gaan wonen als de woning een WOZ-waarde heeft tot en met € 512.000,-. Op 16 februari stemt de gemeenteraad over de opkoopbescherming. 

Wonen in Amsterdam in 2021
Ook heeft de gemeente onderzoek laten doen naar de Amsterdamse woonmarkt. In twee jaar tijd zijn zo’n tienduizend huizen van de koopmarkt naar het particuliere huursegment verschoven.

Het aantal koopwoningen is hierdoor sterk afgenomen, terwijl het aantal particuliere huurwoningen met bijna 12.000 is gestegen naar 137.400. Het aantal sociale huurwoningen van corporaties is gelijk gebleven. Er zijn meer mensen op een sociale woning aangewezen dan er huizen zijn. Uit het onderzoek blijkt dat de krapte op de woningmarkt vooral mensen met een laag of een middeninkomen treft. 

Bron: VBO