Ervaar zelf het verschil!

Kabinet neemt weer regie over volkshuisvesting

24 september 2022

Zoals elk jaar op de derde dinsdag van september heeft het kabinet op Prinsjesdag de plannen voor het komende jaar bekendgemaakt.

In de troonrede van Koning Willem-Alexander was er uiteraard ook aandacht voor de woningmarkt.

“De situatie op de woningmarkt is nijpend. Een goed en betaalbaar koop- of huurhuis is voor steeds meer mensen onbereikbaar, vooral voor starters en jongeren. Daar mogen we ons niet bij neerleggen. Iedereen heeft recht op een eigen thuis in een veilige, bereikbare en aantrekkelijke wijk en daar ligt een kerntaak voor de overheid. Het kabinet trekt de regie over de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening weer naar zich toe. De Nationale Woon- en Bouwagenda formuleert een ambitie van 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030. De praktijk is weerbarstig, maar de urgentie is hoog en daarom is een versnelling in de woningbouw dringend noodzakelijk. Samen met provincies, gemeenten, woningbouwcorporaties en de bouwsector wil het kabinet die versnelling realiseren, inclusief de bijbehorende infrastructuur en vervoersmogelijkheden.”

Ben je benieuwd naar de volledige troonrede? Lees deze hier. De Miljoenennota 2023 kun je hier bekijken.

Bron: VBO