Ervaar zelf het verschil!

Kabinetsplannen seniorenwoningen leveren nog weinig op

15 juni 2024

De plannen van het kabinet om te zorgen voor meer passende woningen voor ouderen leveren nog weinig op. Dat concludeert ABN Amro.

Het programma ‘Wonen en zorg voor ouderen’ werd twee jaar geleden door het kabinet gespresenteerd. Daarin stond onder meer dat er 290.000 seniorenwoningen in 2030 gerealiseerd moeten zijn. Het gaat daarbij om 170.000 drempelloze woningen, 80.000 geclusterde woonvormen en 40.000 woningen die zijn ingericht op speciale zorg. Het grootste deel valt in het huursegment.

De bestaande bouwplannen wijzen echter op een grote achterstand, signaleert ABN Amro in het rapport Stand van Vastgoed. Dit jaar komen er in totaal slechts 2.800 woningen bij die expliciet zijn bedoeld voor ouderen. Om de ambitie van de overheid waar te kunnen maken, zouden dat er jaarlijks 36.000 moeten zijn.

Lees verder onder de afbeelding:

woningen voor ouderen

Het zit minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) ook niet mee bij het realiseren van woningbouwdoelen, geven de onderzoekers aan. De rente is snel opgelopen na 2022, waardoor investeringen in woningbouw zijn teruggelopen.

Eigen beleid zit plannen in de weg

Ook zit het eigen beleid nieuwbouwplannen in de weg. Zo heeft de maximering van de huren beleggen in huurwoningen veel minder interessant gemaakt. Daarnaast zijn er problemen met het vinden van nieuwbouwlocaties, stijgen de bouwkosten en verloopt de vergunningverlening vaak stroperig.

De omstandigheden voor nieuwbouwprojecten in het algemeen en dus ook die voor senioren, zijn daarmee verslechterd. De daadwerkelijke aantal ligt zo ver af van de streefgetallen dat de economen van ABN Amro verwachten dat ook in de komende twee jaren de doelen niet gehaald worden.

Flevoland bouwt meeste woningen voor ouderen

Van alle provincies blijkt Flevoland het minste achter te lopen bij de bouw van woningen voor ouderen. Per 100.000 bestaande woningen komen daar tussen 2020 en 2030 ongeveer 200 seniorenwoningen bij. Woonzorgcomplex Flora op het Floriadeterrein in Almere, opgeleverd in 2021, draagt met 130 woningen flink bij aan het aantal in Flevoland. Groningen (130 ouderenwoningen per 100.000 bestaande woningen) en Zeeland (120) volgen op ruime afstand.

Het achterblijven van geschikte seniorenwoningen heeft nogal wat gevolgen, geven de onderzoekers aan. Niet alleen stagneert de doorstroming op de woningmarkt, ook neemt de druk op de thuiszorg toe. Ook ontstaan er meer ongelukken van senioren in en rond het huis.

Meer woningbouwlocaties nodig

In de problematiek speelt een gebrek aan woningbouwlocaties een grote rol. De economen van ABN Amro geven aan dat daarin snel verbetering moet komen. Bij woningen voor ouderen geldt ook dat die in de buurt van voorzieningen moeten liggen.

De overheid zou meer aandacht moeten schenken aan problemen in de grondmarkt, vinden de onderzoekers. De politieke discussie die aangewakkerd is over het invoeren van planbatenheffing – een belasting voor grondeigenaren op de waardestijging van grond – noemen ze een goede eerste stap.

Bron: Abn-Amro - Vastgoedactueel