Ervaar zelf het verschil!

Meer hypotheekaanvragen voor woningaankoop

07 november 2023

Het aantal hypotheekaanvragen voor aankoop van een woning neemt toe. Hypotheken Data Netwerk (HDN) meldt dat hiervoor in oktober ruim 21.300 aanvragen waren, het hoogste niveau van dit jaar tot nu toe.

In oktober 2023 kwamen via HDN Platform in totaal zo’n 32.500 aanvragen voor hypotheken binnen. In dezelfde maand een jaar eerder lag het totale aantal aanvragen nog 3% lager. HDN ziet dat hierbinnen het aandeel huizenkopers dat om financiering van een bestaande woning vraagt, toeneemt.

Ook in aanvragen van hypotheken voor een nieuwbouwwoning zit herstel, zegt HDN. Ten opzichte van oktober vorig jaar is sprake van een verdubbeling naar ongeveer 2.500 aanvragen. Toch ligt dit nog ver onder het aantal in 2020 en 2021, waarin per maand gemiddeld 3.800 hypotheken voor nieuwbouwwoningen werden aangevraagd.

Hypotheekshop: begin definitief herstel

Ook De Hypotheekshop geeft aan dat het aantal hypotheekaanvragen door huizenkopers – zowel starters als doorstromers – op het hoogste niveau ligt in ruim een jaar tijd. Omdat ook de huizenprijzen in oktober een stijging lieten zien van 2,5% ten opzichte van een jaar eerder, spreekt De Hypotheekshop van het begin van een definitief herstel van de woningmarkt. Het effect van de rentestijging is de markt inmiddels te boven. De gemiddelde hypotheeksom ligt 4% tot 5% hoger dan in oktober vorig jaar.

In de afgelopen maanden zijn er minder huizenkopers die in de aankoop van bestaande bouw een verbouwing meefinanciert, zegt De Hypotheekshop. Die geeft daarvoor als mogelijke verklaring de hogere hypotheekbedragen in combinatie met overbieden.

Starters blijven toekomst somber inzien

Volgens HDN is uit de hypotheekgegevens op te maken dat de positie van starters sterk is verbeterd. Deze groep is nu verantwoordelijk voor meer dan de helft (52,5%) van de hypotheekaanvragen. Zowel in 2021 als 2022 was de groep doorstromers het grootst met meer dan de helft van de aanvragen.

Veel koopstarters zelf zien hun kansen op de woningmarkt nog steeds somber in, blijkt uit de Viisi Hypotheekbarometer over Q3 van 2023. Slechts 19% van de starters verwacht binnen nu en een jaar hun eerste woning te kunnen kopen. Die verwachting blijft daarmee al drie kwartalen op rij onveranderd. Viisi vraagt ieder kwartaal ruim duizend Nederlanders tussen de 22 en 25 jaar zonder koopwoning naar hun verwachtingen.

Er zijn ook steeds meer starters die ervan uitgaan dat de situatie op korte termijn niet zal verbeteren. In het eerste kwartaal gaf nog 78% aan voorlopig geen verbetering te zien, in het derde kwartaal liep dat op naar 86%.

Bron: VastgoedActueel - HSDN _ De Hypotheekshop - Viisi Hypotheken