Ervaar zelf het verschil!

Meer woningen in de ‘pijplijn’

07 juni 2024

Er zaten aan het eind van 2023 ruim 177.000 woningen ‘in de pijplijn’ om gebouwd te worden. Dat waren er bijna 58.000 meer dan aan het eind van 2015, een toename van 48% in acht jaar.

Dat blijkt uit de nieuwe cijfers over de dynamiek van de woningbouw van het CBS. Voor ‘woningen in de pijplijn’ geldt dat een vergunning is verleend om te gaan bouwen of dat de bouw is gestart, maar dat de woning nog niet is opgeleverd. Zodra een woning is opgeleverd of als afgezien wordt van de bouw, verdwijnt deze uit deze statistiek.

Tekst gaat verder onder grafiek

Meer woningen gebouwd

De toename van het aantal woningen in de pijplijn wordt niet veroorzaakt doordat bouwprojecten steeds langer stilliggen, maar doordat er steeds meer woningen bij gebouwd gaan worden. Het aandeel woningen dat nul tot twee jaar in de pijplijn zit is de afgelopen acht jaren vrijwel ongewijzigd gebleven. Eind 2023 had bijna 74% van de bouwprojecten een looptijd van nul tot twee jaar, tegen 72% in 2015, meldt het CBS.

Tekst gaat verder onder grafiek

De toename van het aantal woningen in de pijplijn vond vooral plaats in de jaren 2017, 2018 en 2021. In 2017 en 2021 werden er meer vergunningen verleend dan een jaar eerder. De vergunningen hoeven niet in het betreffende jaar uitgegeven te zijn. Het gaat ook om vergunningen die zijn afgegeven in eerdere jaren waarvan de bouw nog niet gestart is.

In 2018 waren er in verhouding meer huizen in aanbouw dan in het jaar daarvoor. In 2023 werden in totaal 6.100 nieuwbouwwoningen verkocht. Ondanks een opleving in het vierde kwartaal was dat het laagste aantal in vijf jaar.

Rondom Amsterdam relatief veel woningen in de pijplijn

In Amsterdam staan met bijna 22.000 verreweg de meeste woningen op de rol van alle gemeenten in Nederland. Daarna volgen Den Haag (10.000) en Rotterdam en Utrecht (beide 9.000).
 In Zoeterwoude zaten relatief de meeste woningen in de pijplijn in verhouding tot de woningvoorraad. In deze gemeente is het aantal nieuw te bouwen woningen 10,7% van de huidige voorraad. Daarna volgde Ouder-Amstel, waar meer dan 8% van de woningvoorraad gepland stond. In de noordelijke provincies en in Limburg zaten relatief gezien de minste woningen in de pijplijn.

Bron: Vastgoedactueel - CBS