Ervaar zelf het verschil!

Minder hypotheken met NHG verstrekt

08 juli 2023

Het aantal hypotheken met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) is vorig jaar met 18% afgenomen. Wel zijn er meer leningen afgesloten waarin energiebesparende maatregelen zijn meegefinancierd. Dat blijkt uit het jaarverslag van NHG.

In 2022 zijn ruim 101.400 hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie afgesloten. Met NHG krijgt een huizenkoper kwijtschelding van een eventuele restschuld bij verkoop van de woning. Het merendeel van de hypotheken met NHG (57.113) is vorig jaar verstrekt voor de aankoop van een woning. Dat is een daling van 25% ten opzichte van een jaar eerder. De overige 44.297 garanties zijn verstrekt voor het oversluiten van de hypotheek of woningverbetering.

Minder NHG-hypotheken door hogere woningprijzen

Oorzaak van de afname van het aantal NHG-hypotheken is vooral de forse stijging van de huizenprijzen in de eerste helft van vorig jaar. Daardoor kwamen steeds meer huizen boven de kostengrens te liggen. Die kostengrens werd op 1 januari 2022 verhoogd van €325.000 naar €355.000.

Eind vorig jaar besloot NHG de grens voor verder te verhogen naar €405.000 in 2023. Zo blijft een financieel vangnet beschikbaar voor een grote groep, aldus de organisatie. Ook de gestegen hypotheekrente speelt een rol bij de daling van de NHG-aanvragen.

Meer energiebesparende maatregelen

Het aanvragen voor leningen waarin energiebesparende maatregelen zijn meegenomen, stijgt intussen. Het gaat om een toename van 31% in 2022, zegt NHG.

Vooral mensen die hun hypotheek willen oversluiten, kiezen voor deze maatregelen. Ze kozen vorig jaar vaker voor het energiezuinig maken van de woning dan voor een verbouwing. Ook bij de NHG-aanvragers voor de aankoop van een woning neemt de vraag naar energiebesparende maatregelen toe. Het gaat om een stijging van 4% ten opzichte van 2021.

NHG nodig bij einde relatie

Uit het jaarverslag blijkt verder dat relatiebeëindiging de meest voorkomende aanleiding is om een beroep te doen op NHG. In 2022 heeft NHG er, met de geldverstrekker, voor gezorgd dat 4.000 mensen na het verbreken van een relatie in de woning konden blijven wonen.

In totaal is vorig jaar €100.000 uitgekeerd aan declaraties vanwege een onvermijdelijke verkoop. Dit bedrag is relatief laag omdat vanwege de hoge huizenprijzen meestal minder restschuld overbleef.

Bron: NHG - Vastgoedactueel