Ervaar zelf het verschil!

NHG-Kostengrens stijgt naar € 355.000 in 2022

07 oktober 2021

Steeds meer mensen kopen een woning zonder het vangnet van NHG, omdat er steeds minder woningen onder de kostengrens te koop staan. In 2022 zal de NHG-kostengrens stijgen van € 325.000 naar €3 55.000. In januari 2022 ligt de gemiddelde huizenprijs naar verwachting rond de € 400.000 euro. 

Zowel de borgtochtprovisie (ook wel NHG-premie genoemd) als de NHG-kostengrens worden jaarlijks opnieuw bepaald via een afgesproken methodiek. Deze methodiek is vastgesteld samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën. 

Van €325.000 naar €355.000
De kostengrens voor woningen wordt vastgesteld aan de hand van historische maandelijkse gemiddelde koopsommen. Voor 2022 wordt de kostengrens gebaseerd op de afgelopen 27 maanden gerekend tot en met augustus 2021, vermeerderd met 4% om beter aan te sluiten bij de gemiddelde woningprijs. De kostengrens ontwikkelt zich hierdoor gelijkmatiger dan de woningprijzen en draagt daarmee bij aan een stabielere woningmarkt.

De kostengrens zal in 2022 stijgen van de huidige € 325.000 naar €355.000. Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd dan is de grens 6% hoger, namelijk € 376.300 in 2022 (van € 344.500 in 2021). In 2021 betalen woningkopers 0,7% over de hoogte van hun hypotheek voor het afsluiten van NHG. Per 1 januari 2022 zal de borgtochtprovisie afnemen naar 0,6%. 

Toegang houden tot hypotheek met NHG
Arjen Gielen en Carla Muters, Raad van Bestuur NHG: “We streven ernaar dat groepen consumenten, zoals starters, ZZP’ers en flexwerkers, toegang houden tot een hypotheek met NHG. Ook in deze uitzonderlijke periode van schaarste en stijgende prijzen op de woningmarkt. Wij zijn dan ook blij dat op Prinsjesdag bekend is gemaakt dat er meer geld wordt besteed aan woningbouw. Deze extra woningen zijn hard nodig, want de huizenprijzen stijgen zo snel, dat een koopwoning voor specifieke groepen onbetaalbaar dreigt te worden. Vanwege de snelle prijsstijging zijn er steeds minder huizen te koop voor een bedrag onder de NHG-kostengrens."

"Wij maken ons hier zorgen over, want het is belangrijk dat mensen gebruik kunnen blijven maken van de hulp die NHG kan bieden bij financiële problemen en eventuele restschulden. We krijgen regelmatig de vraag waarom we de kostengrens dan niet nog verder verhogen, zodat we meer woningeigenaren kunnen beschermen met het NHG-vangnet. Dit is echter niet de oplossing voor de huidige problematiek. We moeten voorkomen dat we olie op het vuur gooien en streven naar stabiliteit over de cyclus heen.”    

Bron: VBO