Ervaar zelf het verschil!

Onenigheid in coalitie over nieuwe woningwet

20 februari 2023

Woonminister Hugo de Jonge noemt de uithalen van de coalitiepartij VVD over zijn nieuwe woningwet die meer sociale huurwoningen moet opleveren, ’liefdeloos’. Volgens de VVD wil De Jonge ’achterstandswijken van de toekomst over heel Nederland uitrollen’. Die woorden schieten in het verkeerde keelgat van de CDA-minister.

Ook in dit artikel:

  • 28.500 nieuwe woningen met de woondeals Groningen
  • Nieuwe cijfers over aantal afgegeven bouwvergunningen in 2022

Een dag nadat de CDA-minister zijn nieuwe woningwet presenteerde, is er al onenigheid over in de coalitie. In de nieuwe plannen kan de overheid gemeenten en provincies per 1 januari 2024 of begin 2025 dwingen zich te houden aan afspraken over extra woningbouw. De Jonge kondigde dat al eerder aan en vatte dat vorige week samen in een nieuw wetsvoorstel. Het gaat om afspraken over het aantal nieuw te bouwen woningen, de bouwlocatie, het bouwtempo en het type woningen.

VVD: 30% verplichte nieuwe sociale woningbouw absurd

De VVD vindt het onterecht dat in die nieuwe woningwet staat dat gemeenten kunnen worden verplicht 30% nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. “Een absurd idee om dit in heel Nederland te gaan opleggen”, reageert Kamerlid Peter de Groot. “Deze minister wil de achterstandswijken van de toekomst over heel Nederland uitrollen.”

De VVD vindt dat er in sommige steden, zoals Amsterdam, juist te veel sociale huurwoningen worden gebouwd, en dat De Jonge daaraan iets zou moeten doen. De partij wil meer betaalbare koopwoningen voor de middengroepen. Pas als die er komen, stemt de VVD volgens De Groot in met de wet.

De VVD maakt ook bezwaar tegen de in het wetsvoorstel opgenomen verplichting voor gemeenten om bepaalde woningzoekenden voorrang te geven. Het gaat om mantelzorgers en de mensen voor wie zij zorgen, mensen met ernstige medische aandoeningen, daklozen, slachtoffers van huiselijk geweld, mensen die uit een zorginstelling, de jeugdzorg of de gevangenis komen en stoppende sekswerkers. Met die laatste twee groepen heeft de VVD in het bijzonder moeite.

Ook regeringspartij D66 laat weten meer afdwingbare afspraken met gemeenten te willen over betaalbare koopwoningen en studentenwoningen, en minder over sociale huurwoningen.

De kleinste coalitiepartij, ChristenUnie, reageert ontstemd op de opstelling van de VVD, zo laat Kamerlid Grinwis op Twitter weten. Hij vindt dat de VVD ‘haar masker laat vallen’. CDA-woordvoerder Boswijk voegt eraan toe: “Ooit zei VVD-minister Stef Blok dat de woningmarkt af was. Dat is de oorzaak van de grote woningnood nu. Nu Hugo de Jonge de woningnood aanpakt, trekt de VVD haar handen ervan af.”

De Jonge sneert terug

De Jonge zegt dat het nog niet aan de Kamer is om over de inhoud van de nieuwe woningwet te spreken, omdat die nu eerst met gemeenten, woningbouwcorporaties en bouwers wordt afgestemd. “Dat proces, daar zitten we nu in. Maar als je woorden gebruikt als ’het streven naar 30% sociale huurwoningen is idioot’ en ’het bouwen van sociale huur is het uitrollen van achterstandswijken’, dat vind ik zulke liefdeloze kwalificaties. Helemaal voor mensen die in nood zitten door het woningtekort dat we hebben.”

Politiek verslaggever Frits Wester nuanceert de uitspraken:  “Vergeet één ding niet”, zegt Wester. “Het is campagnetijd: de Statenverkiezingen komen er weer aan. Achteraf denk ik dat de soep niet zo heet gegeten zal worden als die nu wordt opgediend. Dit is nou typisch zo’n punt waar de VVD zich op kan profileren. Volgens de VVD moeten er meer koophuizen voor de middensector komen en dat zit óók in deze plannen. Dus kortom: het zal allemaal wel meevallen.”


28.500 nieuwe woningen met de woondeals Groningen

Een dag voordat de minister zijn plannen bekendmaakte, ondertekende hij met de gemeenten en provincies twee regionale woondeals voor Eemsdelta en Oost-Groningen en een interprovinciale woondeal voor Groningen-Assen. In de woondeals staan afspraken over het aantal woningen, bouwlocaties en randvoorwaarden.
In Eemsdelta komen 3.293 woningen, in Oost-Groningen 3.846 woningen en in Groningen-Assen 21.370 woningen. Voor de laatste regio werken provincies Drenthe en Groningen samen met de Groninger en Noord-Drentse gemeenten.


Lees verder onder de grafiek

Nieuwe cijfers over aantal bouwvergunningen olie op het vuur

Ondertussen blijkt uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat het tekort op 300.000 woningen staat. Dat tekort is even groot als net na de Tweede Wereldoorlog.

De nieuwste cijfers over het aantal afgegeven bouwvergunningen in 2022 gooien nog eens extra olie op het vuur in het debat over de nieuwe woningwet. Deze geven namelijk een indicatie van hoeveel nieuwe huizen er de komende tijd worden gebouwd. Uit de CBS-cijfers blijkt dat er vorig jaar voor 63.000 nieuwe huizen bouwvergunningen zijn afgegeven, dat is 16% minder dan in 2021. De daling komt volledig voor rekening van de koophuizen, waarvoor 34.000 vergunningen werden afgegeven. Dat is 31% minder dan in 2021. Voor huurwoningen zijn vorig jaar 29.000 vergunningen verleend, wat juist 9% meer is dan in het jaar ervoor.

De meeste vergunningen werden afgegeven in Zuid-Holland: 17.000. In Drenthe was dat aantal met 1.300 het kleinst. Het kabinet wil tot 2030 elk jaar zo’n 100.000 nieuwe huizen laten bouwen. Het aantal vergunningen bleef daar vorig jaar dus bij achter, al zijn transformatiewoningen niet meegeteld in de vergunningscijfers.

Bron: NOS - FD