Ervaar zelf het verschil!

Onroerendezaakbelasting in 2024 met 7,5% omhoog

17 februari 2024

De onroerendezaakbelasting stijgt in 2024 gemiddeld met 7,5%. Gemeenten hebben begroot dat ze dit jaar € 5,5 miljard met de onroerendezaakbelasting (OZB) ophalen. Dat meldt het CBS.

Gemeenten verwachten dit jaar 8,5% meer geld te innen via belastingen – de grootste toename sinds 2007. In totaal verwachten gemeenten dit jaar gezamenlijk ruim € 13 miljard te ontvangen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de gemeentelijke begrotingen. € 5,5 miljard daarvan moet worden opgehaald via de onroerendezaakbelasting (ozb), dat is veel op het totaal van ruim € 13 miljard, aldus het CBS. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan uitgeven.

Vooral de WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van die belasting en die nam door de gestegen huizenprijzen fors toe. Er zit altijd wat vertraging in het berekenen van de WOZ-waarde, dus de huizenprijsschommelingen (met ook dalingen) van afgelopen jaar zitten nog niet in de berekeningen van dit jaar.

Stijging onroerendezaakbelasting 2024 in lijn met 2023

Daarom neemt de OZB dit jaar gemiddeld met 7,5% toe. Deze stijging is vrijwel even groot als een jaar eerder. De WOZ-waarde voor een woning bedroeg op 1 januari 2023 € 368.000, dat is 16,1% meer dan een jaar eerder. Vooral Rotterdammers gaan dat dit jaar merken: daar stijgt de OZB met ruim 13%. In Amsterdam en Den Haag (ruim 5%) en Utrecht (bijna 7%) was de stijging van de ozb-opbrengsten lager dan gemiddeld in Nederland.

De stijging is hoger dan VEH eind vorig jaar meldde: de vereniging ging uit van een gemiddelde stijging van de OZB-aanslag met 5,5%.

Artikel gaat verder onder de grafiek

Afvalstoffenheffing en rioolheffing

De afvalstoffenheffing en de rioolheffing nemen dit jaar ook weer toe. Zo stijgt de verwachte opbrengst van de afvalstoffenheffing met 6,3%. Dit is bijna een procentpunt meer toename dan een jaar eerder. De opbrengst uit de rioolheffing neemt toe met 6,6%.

Ook parkeren dit jaar duurder

Ook de parkeerkosten nemen toe. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht gaan de prijzen omhoog. De begrote opbrengst van parkeerheffingen stijgt in 2024 naar verwachting met bijna 11% tot ruim € 1,3 miljard. De stijging van € 130 miljoen voor alle gemeenten tezamen is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan Amsterdam (+ € 39,4 miljoen), Rotterdam (+ € 37,3 miljoen) en Utrecht (+ € 14,2 miljoen).

Bron: VastgoedActueel - CBS