Ervaar zelf het verschil!

Ontwikkeling huizenprijzen past in seizoenspatroon

08 september 2023

Van een keerpunt op de woningmarkt, van een ‘neerwaartse correctie’ naar een nieuwe periode van prijsstijgingen, lijkt voorlopig geen sprake. Er zijn wel aanwijzingen dat een vrije val in de prijzen en het aantal transacties in de komende maanden niet te verwachten is.

Dat blijkt uit de tweeënveertigste Monitor Koopwoningmarkt over het tweede kwartaal van 2023 die het Expertisecentrum Woningwaarde van de TU Delft heeft gepresenteerd. De prijsontwikkelingen in het tweede kwartaal passen binnen het gebruikelijke seizoenspatroon van de woningmarkt.

Tweede kwartaal meestal gunstiger

De mediane verkoopprijs (gepresenteerd door de NVM) ontwikkelt zich normaal gesproken in het tweede en vierde kwartaal altijd iets gunstiger dan in het voorliggende kwartaal. De stijging op kwartaalbasis van de mediane verkoopprijs in het tweede kwartaal van 2023 (+2,8%), na de daling (-3,1%) in het vorige kwartaal, past dus in dat seizoenspatroon. De NVM vond het ook nog ‘te vroeg om van een kantelpunt te spreken’.

De Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die twee tot drie maanden achterloopt op de NVM-cijfers, kent een tegengesteld seizoenspatroon.

Lager niveau dan 2022

De koopwoningmarkt functioneert nog wel op lager niveau dan een jaar geleden. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2022 ligt zowel het aantal verkochte woningen, als het aantal woningtransacties op een lager niveau (respectievelijk -5,4% en -6,1%).

De verschillen op jaarbasis zijn op de hypotheekmarkt zelfs nog wat groter; ook wanneer alleen de hypotheken voor aankoop van een woning in ogenschouw worden genomen. De 60.100 hypotheekaanvragen en circa 44.900 feitelijk toegekende hypotheken in het tweede kwartaal van 2023 betekenen een afname van respectievelijk -15,4% en -14,4% ten opzichte van een jaar geleden. Dat meldt De Hypotheekshop.

Herstel leencapaciteit

De daling van de maximale leencapaciteit uit 2022, blijkt in de eerste helft van 2023 weer ruimschoots hersteld te zijn. Dat komt vooral door de fors gestegen inkomens en geldt vooral voor de hogere inkomens.

In combinatie met de nog steeds enorme (latente) woningvraag vormen deze ontwikkelingen een sterke basis voor herstel van de koopwoningmarkt, waarbij de verkoopprijzen eind 2023 al weer kunnen gaan stabiliseren of licht stijgen.

De Monitor Koopwoningmarkt is het resultaat van een samenwerking tussen BKR, CBS, De Hypotheekshop, HDN, NHG, NVM, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten en Vereniging Eigen Huis. De monitor wordt beheerd vanuit het Expertisecentrum Woningwaarde van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Hypotheekrende omlaag of gelijk gebleven

Afgelopen week heeft slechts 1 van de grote geldverstrekkers de tien jaar vaste hypotheekrente met NHG verhoogd. Zes geldverstrekkers voerden een verlaging in. De variabele rente is door vier geldverstrekkers verhoogd en geen enkele geldverstrekker voerde een verlaging in. De grote meerderheid voerde geen wijziging door. Dat meldt Van Bruggen Adviesgroep.

Tekst gaat verder onder grafiek

Gemiddeld genomen gingen de hypotheekrentes van 5, 10, 20 en 30 jaar vast niet of slechts met maximaal twee procentpunt omlaag.


Mark de Rijke nieuwe commercieel directeur De Hypotheker

Mark de Rijke. Foto: de Hypotheker

Mark de Rijke is per 1 september benoemd als de nieuwe commercieel directeur van De Hypotheker. De Rijke volgt Menno Luiten op, die in juli zijn vertrek aankondigde.

De Rijke is nu nog CEO bij Ingage waar hij verantwoordelijk is voor De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek, Hypokeur, de geldverstrekkers Merius, Impact en Hyra en een hypotheek servicer. Samen met Sanne de Laat (CEO) en Jasper Cuijten (CBDO) gaat De Rijke (CCO) de directie van De Hypothekers Associatie vormen.

Bron: Monitor Koopwoningmart - Vastgoed Actuel