Ervaar zelf het verschil!

Ook Arnhem voert opkoopbescherming in

22 maart 2022

Al verschillende steden hebben de maatregel ingevoerd, maar ook in Arnhem is het nu een feit. Om starters en andere woningzoekenden meer kans te geven op een koopwoning geldt in de Gelderse hoofdstad een opkoopbescherming. Welke grens hanteert Arnhem?

De maatregel geldt in het grootste deel van de stad en is van toepassing op woningen met een WOZ-waarde tot en met € 325.000. De koopprijs van de woning is dus niet relevant. Om te beoordelen of de opkoopbescherming van toepassing is op jouw situatie, moet je kijken naar het WOZ-bedrag dat jaarlijks door de gemeente wordt vastgesteld.

Akte van levering leidend
De opkoopbescherming houdt in dat een woning na aankoop niet mag worden verhuurd. De opkoopbescherming geldt voor een periode van vier jaar nadat je eigenaar bent geworden van een woning. Hierbij is de datum van de akte van levering leidend.

Woningen die al verhuurd werden, mogen verhuurd blijven, ook na een aankoop. De opkoopbescherming geldt dus voor woningen die bij aankoop ‘vrij van huur en gebruik’ waren. Werd een woning voor een verkoop of aankoop minder dan zes maanden verhuurd, dan geldt de opkoopbescherming ook. 

Drie uitzonderingen op de regels
Er gelden drie uitzonderingen op de bovengenoemde regels. In deze gevallen moet je een vergunning voor verhuur aanvragen. De uitzonderingen op een rij:  

  • Verhuur aan bloed- of aanverwanten in de eerste of tweede graad.
  • Als je al langer dan één jaar in een woning woonde, mag je de woning tijdelijk verhuren voor maximaal één jaar en je bijvoorbeeld in het buitenland verblijft.
  • Verhuur van woonruimte die onlosmakelijk verbonden is met een bedrijfsruimte, kantoor of winkel.

Alleen als je voldoet aan een van de bovenstaande eisen kun je een ‘verhuurvergunning opkoopbescherming’ aanvragen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een verhuurvergunning worden verleend op basis van andere redenen. 

Februari in de gemeenteraad
De gemeenteraad heeft op 17 februari 2022 met de opkoopbescherming ingestemd. Mocht je vragen hebben, neem contact op met de gemeente via opkoopbescherming@arnhem.nl.

Bron: VBO