Ervaar zelf het verschil!

Stijging woonlasten gemiddeld begroot op 6%

06 februari 2023

De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar met 6%. Gemeenten verwachten dit jaar € 12,2 miljard te ontvangen uit heffingen. Dat is 6,1% meer dan voor 2022 werd begroot.

Voor 2023 hebben de Nederlandse gemeenten €5,1 miljard aan ozb-opbrengsten begroot. Dit is 7,4% meer dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2023.

Tekst gaat verder onder grafiek

Stijging ozb

De ozb voor woningen stijgt gemiddeld met 6,6%. Er zijn drie factoren van invloed op de ozb-opbrengst: de WOZ-waarde, het aantal panden en de tariefontwikkeling. De stijging van de begrote opbrengsten komt vooral door de stijging van de WOZ-waardes. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning lag op de peildatum 1 januari 2022 ruim 9% hoger dan een jaar eerder.

De stijging van de ozb-opbrengsten in de vier grote steden is met 19% duidelijk groter dan gemiddeld in Nederland. Van de vier grote steden stijgen de begrote ozb-opbrengsten het sterkst in Amsterdam (25%) en het minst in Rotterdam (10%). Van alle gemeenten is de procentuele toename van de ozb-opbrengsten het grootst in het Noord-Hollandse Medemblik. In deze gemeente zijn de begrote opbrengsten meer dan anderhalf keer zo hoog als een jaar eerder. Ongeveer een derde van deze toename hangt samen met de overdracht van wegen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan de gemeente.

‘Wrang, maar logisch’

De stijging van gemiddeld 6,1% is aanzienlijk hoger dan een inschatting van eind vorig jaar. Toen werd op basis van een steekproef van Vereniging Eigen Huis een gemiddelde stijging van 3,5% geschat.  Het Financieele Dagblad spreekt van de grootste stijging sinds het record in 2004.

De peildatum van de WOZ ligt altijd een jaar eerder. Dat betekent dus dat de woningwaarde berekend wordt op basis van de peildatum 1 januari 2022. Sindsdien zijn de huizenprijzen gedaald, maar de woonlasten dus gestegen. “Terwijl de huizenprijzen nu dalen, krijgen woningbezitters met hogere lasten te maken. Dat is wrang, maar logisch”, reageert directeur Dirk-Jan Wolfers van de Vastelastenbond in een persbericht.

Tekst gaat verder onder grafiek

De begrote opbrengsten uit de afvalstoffenheffing zijn 5,3% hoger dan een jaar eerder en die uit de rioolheffing 4,5%. De stijging hangt samen met de gestegen kosten van het onderhoud en beheer van de riolering en de afvalverwerking. Daarnaast spelen de toename van het aantal gebouwen en mogelijk het klimaatbestendig maken van de riolering mee. De onroerendezaakbelasting ozb, afvalstoffenheffing, rioolheffing en de parkeergelden, de vier gemeentelijke heffingen die voor gemeenten het meest opbrengen, zijn in 2023 goed voor 86% van de begrote heffingsopbrengsten.

Bron: CBS - Vastgoedactueel