Ervaar zelf het verschil!

Verkoopgolf huurwoningen houdt aan

04 juni 2024

De verkoopgolf van huurwoningen in de vrije sector houdt aan. Van alle te koop staande woningen is 7% een voormalige huurwoning. Het aanbod huurwoningen nam in het eerste kwartaal van 2024 met bijna 28% af. Als gevolg van het krappe aanbod blijven de huurprijzen verder doorstijgen.

Dat zijn de belangrijkste conclusies die huurplatform Pararius trekt in de Huurmonitor over het eerste kwartaal van 2024. Het platform wijst erop dat de scheefgroei tussen de huur- en koopmarkt steeds sterker wordt.

De gemiddelde vierkante meterprijs van een huurwoning in de vrije sector is nu €18,30. Dat is een stijging van 8,6% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het laatste kwartaal van 2023 was ook al een stijging te zien, toen kwam de huurprijs voor het eerst boven de €18 per vierkante meter uit.

Lees verder onder de grafiek:

huurwoningen
Bron: Pararius

De huurprijzen blijven stijgen vanwege het krappe aanbod, zegt Pararius. Van januari tot en met maart kwamen er 17.594 huizen vrij voor nieuwe huurders in heel Nederland. Dat is bijna 28% minder dan een jaar geleden.

Tegelijkertijd zijn in het eerste kwartaal 23.384 woningen afgemeld van het huurplatform van Pararius. Het aanbod van koopwoningen dat uit de huurmarkt afkomstig is, nam met 7% toe.

‘Beleid huurmarkt mist zijn doel’

Het schralere huuraanbod beperkt de mogelijkheden voor woningzoekenden. Maar daarnaast heeft het een bredere economische impact, zegt directeur Jasper de Groot van Pararius. De koopmarkt is maar liefst acht keer groter dan de vrijesectorhuurmarkt.

Dat huurwoningen in de verkoop gaan, heeft voor de huurmarkt een groot negatief effect terwijl het de koopmarkt nauwelijks positief beïnvloedt. “Het beleid dat zich richt op het vergroten van het woningaanbod en het drukken van de huurprijzen, mist daarmee zijn doel”, zegt De Groot. “Sterker nog: de huurprijzen in de vrije sector blijven stijgen, wat het tegenovergestelde is van wat men probeert te bereiken.”

Grootste stijging huurprijs in middelgrote steden

Pararius signaleert dat vooral in middelgrote steden de huurprijzen in de vrije sector procentueel sterk stegen. De gemiddelde vierkante meterprijs ging opvallend sterk omhoog in onder meer Delft (een stijging van ruim 10%), Deventer (18%), Haarlem (9,6%) en Hilversum (bijna 13%).

In de vijf grote steden steeg de gemiddelde vierkante meterprijs in het eerste kwartaal eveneens. De gemiddelde prijzen voor nieuwe huurders in Amsterdam stegen met 5,1% naar €27 per m2. In Den Haag was de stijging 6,6% naar €19,39, in Rotterdam 9% (naar €19,53) en in Utrecht 4,2% (naar €20,67).

Vorige week bleek uit een meting van HousingAnywhere dat Amsterdam, Rotterdam en Den Haag in de top-5 staan van duurste Europese steden om een woning te huren.

Huurprijs Eindhoven stijgt minder sterk

Eindhoven wijkt van dit patroon af: daar was sprake van een toename met 2,4%, wat beduidend lager is dan de stijging in de overige vier grote steden. Ook is deze stad de enige van de G5 waar de vierkante meterprijs onder het landelijke gemiddelde van €18,30 blijft.

Ook zijn er steden waar juist een daling van de huurprijzen te zien is. In Almere, Dordrecht en Helmond pakte voor nieuwe huurders de gemiddelde vierkantemeterprijs (iets) lager uit. In Almere nam deze af met 0,5% naar €16,74 per m2, in Dordrecht was dit 6,5% minder naar €14,65 en in Helmond was er een daling van 1,8% naar €13,56.

Aantal reacties neemt af

Het gemiddelde aantal reacties op huurwoningen neemt iets af. In Q1 2024 kwamen er op een woning die vrijkwam in de vrije huursector gemiddeld 19 reacties. In het eerste kwartaal van 2023 lag dit gemiddelde op 22 reacties.

Bekijk hier de Huurmonitor Q1 2024

Bron: Vastgoedactueel - Pararius