Ervaar zelf het verschil!

Vitens: nieuwbouwwijken straks zonder drinkwater

12 mei 2024

Nieuwe woningen kunnen straks niet direct op het drinkwaternet worden aangesloten, vreest drinkwaterbedrijf Vitens. Oorzaken zijn het veranderende klimaat en wettelijke regels.

Vitens moest door tekort aan water al 45 bedrijven een aansluiting weigeren, meldt het Financieele Dagblad. De eerste nieuwbouwwijken waarvoor onvoldoende drinkwater beschikbaar is, komen in zicht. Het zou onder andere gaan om gebieden in Twente, rond Utrecht, Amersfoort, Den Haag en het noorden van Groningen, zegt Jelle Hannema, terugtredend bestuursvoorzitter van Vitens in het NOS Radio 1 Journaal.

Klimaatverandering

Voor het probleem zijn diverse oorzaken aan te wijzen: allereerst het veranderende klimaat. Bij lange periodes van droogte is er minder grondwater beschikbaar. De behoefte aan water neemt dan juist toe.

Daarnaast zitten drinkwaterbedrijven zitten klem tussen wettelijke verplichtingen. Enerzijds hebben ze leveringsplicht. Anderzijds hebben ze vergunningen nodig voor het onttrekken van water. Die vergunningen worden vaak onvoldoende of te laat afgegeven. Daardoor staat het watersysteem enorm onder druk.

Productiecapaciteit moet uitgebreid vóór 2030

Landelijke en lokale overheden moeten prioriteit geven aan hun zorgplicht, vinden de drinkwaterbedrijven. Vewin, de brancheorganisatie van waterleidingbedrijven, heeft samen met de Unie van Waterschappen in maart een petitie aangeboden aan de commissie Infrastructuur en Waterstaat in de Tweede Kamer. Zij doen een dringende oproep tot samenwerking om de (drink)watervoorraden te beschermen.

Alle tien Nederlandse drinkwaterbedrijven moeten vóór 2030 hun productiecapaciteit drastisch uitbreiden om de groeiende bevolking en economie te kunnen voorzien van drinkwater. Het is uiterst onzeker dat dit lukt; zonder snelle actie zullen in steeds meer regio’s knelpunten ontstaan, meldt Vewin in het rapport Water in Actie.

Bestuurlijke verlamming

Partijen in het FD wijzen ook op bestuurlijke verlamming. Bestuurders zéggen wel dat ze iets aan de problemen willen doen, maar ondernemen te weinig. Er worden al parallellen getrokken met de problemen rond de stroomvoorziening: er werd jaren van te voren voor gewaarschuwd, maar te weinig aan gedaan.

Bron: Vastgoedactueel - NOS radio 1 Journaal