Ervaar zelf het verschil!

Woningtekort stijgt naar 390.000, pas rond 2030 minder krapte

08 augustus 2023

Het tekort aan woningen loopt dit jaar op. In 2023 gaat het om 390.000 woningen, vorig jaar was dat 315.000. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Pas rond 2030 komt er iets meer ruimte op de krappe woningmarkt.

In 2022 kende Nederland een uitzonderlijke bevolkingsgroei. Dit is vooral het gevolg van de instroom van Oekraïense vluchtelingen, blijkt uit het onderzoek dat ABF Research uitvoerde voor het ministerie van BZK. Het onderzoeksbureau maakt jaarlijks een prognose van de woningbehoefte. Naast de instroom van Oekraïeners zijn er ook minder plekken in verpleeghuizen, waardoor meer ouderen langer in hun huis blijven wonen.

Tekort groeide met 75.000 woningen

Het woningtekort is hierdoor toegenomen tot 390.000 woningen. Het tekort is in een jaar tijd gegroeid met 75.000 huizen. Verrekend met het aantal leegstaande woningen is er een tekort van 2% aan huizen. Om dat tekort op te lossen, zouden er eigenlijk per direct 223.000 woningen aan de voorraad moeten worden toegevoegd, schrijven de onderzoekers.

Tekst gaat verder onder de grafiek

woningtekort

Daarnaast moet tussen 2023 en 2031 de woningvoorraad worden uitgebreid om een verwachte toename van het aantal huishoudens op te vangen. Vorig jaar kwamen er nog ruim 90.000 nieuwbouwwoningen bij, stellen de onderzoekers. De verwachtingen voor de komende jaren zijn echter niet positief. Op basis van het aantal verleende bouwvergunningen worden dit jaar nog 95.000 nieuwbouwwoningen gebouwd. Daarna zal het aantal dalen tot 78.000 woningen in 2025.

Geen 900.000, maar 981.000 woningen nodig

De ambitie van het ministerie van BZK om 900.000 woningen te bouwen is niet haalbaar, blijkt ook uit dit onderzoek. Om de doelstelling van demissionair minister De Jonge van Volkshuisvesting te halen om het woningtekort te verminderen, zijn er bovendien meer nieuwe huizen nodig dan eerder gepland: 981.000.

Voor De Jonge komen de cijfers niet onverwacht. “Maar het onderstreept wel de noodzaak om te zorgen dat het aantal woningen dat erbij komt harder stijgt dan het aantal mensen dat erbij komt. We zullen het woningtekort in moeten lopen. En dus moeten we met meer tempo en meer regie, meer betaalbare huizen bouwen.”

Woningtekort neemt rond 2030 iets af

Pas rond 2030 zal er wat meer ruimte komen op de krappe woningmarkt. De onderzoekers verwachten dat er na 2025 een inhaalslag komt van de productie van nieuwbouwwoningen. in totaal zullen er volgens de huidige schatting 744.000 woningen zijn bijgebouwd in 2030. In 2031 zal het tekort dan licht zijn gedaald.

De onderzoekers houden wel een slag om de arm: het is lastig te voorspellen hoe de bevolkingsontwikkeling en daarmee de woningvraag uitpakt. Dat komt met name omdat het aantal migranten dat naar Nederland komt niet precies is in te schatten.

Bron: ABF Research, Volkshuisvesting Nederland, Vastgoedactueel