Ervaar zelf het verschil!

Woonlasten miljoenenwoningen stijgen bovengemiddeld sterk

25 april 2023

Eigenaren van miljoenenwoningen zien hun vaste lasten harder oplopen dan anderen. Miljoenenwoningen worden fiscaal steeds zwaarder belast en de gemeentelasten liggen relatief hoog. Ook hebben deze huizen vaker een laag energielabel.

Het aantal miljoenenwoningen is in 2022 opnieuw gegroeid. Nederland telt er nu bijna 200.000. Dat is 4,3% van de Nederlandse koopwoningvoorraad, aldus datatechnologiebedrijf Calcasa.

De gemiddelde waarde van een miljoenenwoning is het afgelopen jaar wel iets afgenomen van € 1,4 miljoen naar € 1,35 miljoen. De gemiddelde vierkante meterprijs van een miljoenwoning is eveneens gedaald, van € 6.800 naar € 6.600. Er zijn dus relatief iets meer ‘goedkopere’ miljoenenwoningen dan een jaar eerder.

Het aantal miljoenenwoningen stijgt al sinds 2013, al is het tempo wel afgevlakt in het afgelopen jaar. In 2022 lag de groei op 13%. Dit is fors lager dan de groei van ruim 80% die in 2021 plaatsvond.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Woonlasten

De vaste lasten voor eigenaren van miljoenenwoningen stegen het afgelopen jaar fors. Door de toename van de woningprijzen is de onroerendezaakbelasting een stuk hoger dan het jaar ervoor. De gemiddelde OZB-aanslag van een miljoenenwoning nam toe met ruim 14% tot iets meer dan € 850.

Een grotere kostenpost nog vormen de opgelopen energiekosten. Miljoenenwoningen hebben relatief meer energielabels aan de randen van het spectrum. Relatief veel van dit soort woningen zijn zeer energiezuinig; maar de groep met slechte energielabels (E-, F- en G-labels) is ook een stuk groter. Doordat oppervlak en inhoud van deze huizen ook omvangrijker zijn, en ze deels vrijstaand zijn, lopen de energiekosten snel op.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Gevolg is dat eigenaren op jaarbasis gemiddeld ruim € 7.250 kwijt zijn aan gas en elektriciteit. In 2021 was minder dan de helft met bijna € 3.300. Een reguliere woning was in 2022 nog geen € 5.000 kwijt aan energiekosten.

Eigenwoningforfait

Een derde kostenpost is het progressieve tarief van het eigenwoningforfait. Dit tarief loopt op naar gelang de waarde van de woning hoger wordt, maar krijgt een echte impuls wanneer de WOZ-waarde boven de € 1.130.000 uitkomt, ook wel bekend als de ‘villagrens’. Boven deze waarde stijgt het percentage van 0,45% naar 2,35%.

Daar komt bij dat het bedrag dat mag worden afgetrokken voor de hypotheekrente eveneens is gemaximaliseerd. Dit heeft gevolgen voor huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten.

Onderhoudskosten

Alles bij elkaar is een eigenaar van een mediane miljoenenwoning jaarlijks bijna € 40.000 kwijt aan kosten voor de woning. Uiteraard spelen de netto hypotheeklasten hier een grote rol in, maar daarnaast moet een eigenaar ook rekening houden met onderhoudskosten, het eigenwoningforfait, gemeentelijke OZB-lasten, energielasten en verzekeringspremies. Ter vergelijking: een eigenaar van een mediane niet-miljoenenwoning is ‘slechts’ € 14.000 op jaarbasis kwijt.

Miljoenengemeenten, -buurten en -straten

Amsterdam is de gemeente met de meeste miljoenenwoningen: 20.000. Den Haag volgt met bijna 11.000, gevolgd door Rotterdam, Utrecht en Gooise Meren die ieder net boven de 5.000 miljoenenwoningen hebben. Bloemendaal is de gemeente met procentueel de meeste miljoenenwoningen: rond 54%. Laren is de enige andere gemeente in Nederland waar minimaal de helft van de woningen een miljoenenwoning is. Blaricum, Wassenaar en Heemstede volgen met ongeveer 42% op gepaste afstand.

Tekst loopt door onder de afbeelding

De duurste straat van Nederland ligt in 2022 wederom in Wassenaar. Dit is opnieuw de Konijnenlaan, waar een woning gemiddeld € 3,3 miljoen waard is. De Torenlaan in Blaricum (€ 2,5 miljoen) en de Bloemcamplaan in Wassenaar (€ 2,2 miljoen) maken de top 3 van duurste straten in Nederland compleet.

Bron: VastgoedActueel - Woningmarktcijfers