Ervaar zelf het verschil!

Amsterdam wil stokje steken voor de opkoop van huizen

28 november 2021

Koop je een nieuwbouwhuis dat nog wordt gebouwd? Dan is het verplicht dat je er als koper zelf gaat wonen. Verhuren ís mogelijk, na vier jaar. Sinds juli 2020 is dat zo geregeld voor nieuwbouw. Maar het college van B&W in Amsterdam wil deze maatregel uitbreiden naar bestaande bouw.

De druk op de woningmarkt wordt alleen maar groter doordat beleggers ook actief zijn op de markt. Het college vindt dat woningen zijn om in te wonen, en woningen niet alleen winstobjecten moeten zijn.

Dit is de reden dat Amsterdam voor toekomstige nieuwbouw koopwoningen in 2020 heeft bepaald dat die alleen bewoond mogen worden door de eigenaar-bewoner. In de bestaande bouw was het echter nog niet mogelijk om zoiets te verplichten. Daar wil het college verandering in brengen. 

OPKOOPBESCHERMING TOT € 512.000

Vanaf 2022 wordt het voor gemeenten in Nederland mogelijk om in de bestaande bouw te verbieden dat na verkoop woningen worden verhuurd. Dit heet de ‘opkoopbescherming’. Na aankoop mag de eigenaar de woning voor vier jaar niet verhuren.

Met deze nieuwe wettelijke mogelijkheid mogen gemeentewoningen in het goedkope en middeldure segment beschermen, dus niet de duurste woningen. Het voorstel is dat de zogenoemde opkoopbescherming gaat gelden voor de gehele stad voor koopwoningen met een WOZ-waarde tot en met € 512.000. Daarmee wordt 60% van de woningen in eigendom van mensen die er zelf wonen beschermd tegen opkoop door beleggers, aldus de gemeente. Ook woningen die voor transactie zes maanden vrij waren van huur vallen onder de regeling.

De volgende uitzonderingen zijn van toepassing:

  • Verhuur aan eerste- of tweedegraadsfamilie;
  • Verhuur voor maximaal een jaar (als de originele bewoners bijvoorbeeld tijdelijk verblijven in het buitenland) en
  • Verhuur van woonruimte die verbonden is met een bedrijfsruimte, kantoor of winkel.

In 2020 heeft het college al bepaald dat er voor nieuwbouwwoningen in het erfpachtcontract een zelfbewoningsplicht wordt opgenomen. Zowel de zelfbewoningsplicht via erfpacht als de opkoopbescherming hebben als doel koopwoningen te beschermen tegen opkoop door beleggers, zodat deze woningen beschikbaar blijven voor eigenaren die er zelf in willen wonen. Bij de nader uitwerking van de regeling opkoopbescherming stemt het college deze regelingen op elkaar af.

MEER KANSEN VOOR STARTERS

De gemeente over de maatregel: "Voor Amsterdam is de opkoopbescherming een goed instrument om de buy-to-let-constructie tegen te gaan en te zorgen dat woningen beschermd zijn tegen opkoop van beleggers. Op die manier maken eigenaar-bewoners, zoals starters, meer kans op een koopwoning."

Bron: VBO