Ervaar zelf het verschil!

Grondmarkt blijft, ondanks crisis, overeind!

19 juni 2020

De prijs voor een hectare landbouwgrond bleef – ondanks de stikstof- en coronacrisis – het afgelopen halfjaar stabiel tot licht stijgend. Vooral bouwland werd wat duurder.

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland steeg het afgelopen halfjaar (oktober 2019 t/m maart 2020) naar € 65.000 per hectare (ha). Dat is ruim 7% meer dan het halfjaar (april 2019 t/m september 2019) daarvoor, toen € 60.700 voor een ha betaald werd. In vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder (oktober 2018 t/m maart 2019, € 64.400) is de grondprijs licht gestegen, met 1%. Ten opzichte van kalenderjaar 2019 ligt de prijs 5% hoger. Dat blijkt uit een grondmarktanalyse op basis van data die Boerderij ontving van het Kadaster.

Schommelingen

Ondanks onzekerheid op de markt door de stikstofimpasse en het coronavirus lijkt de gemiddelde kwartaalprijs overeind te blijven. Wel blijkt uit de cijfers dat de grondprijs in het eerste kwartaal wat schommelde. Waar in januari gemiddeld nog € 75.600 voor een ha bouwland betaald is, was dit in maart – toen het coronavirus actief bleek in Nederland – nog € 67.600. Een daling van bijna 11%. Toch bleef de gemiddelde prijs in het eerste kwartaal van 2020 € 72.100, nagenoeg 1% hoger dan in diezelfde periode in 2019.

Grondmarkt stort niet zomaar in

Landelijk en agrarisch VBO-makelaar Hans Peters herkent de geringe invloed van Covid-19 op de grondmarkt. “Die stort niet zomaar in zo’n korte tijd in elkaar.” Peters benadrukt dat boeren- en tuinders de laatste tijd met schrikbarende ontwikkelingen te maken hebben gehad. “Naast de bloemen en de akkerbouw, krijgt ook de melkveesector het voor de kiezen. Kijk maar naar de ontwikkeling van de melkprijzen. FrieslandCampina doet er opnieuw 50 cent af.” Maar toch is er een lichtpunt aan de horizon. Banken voorspellen gunstiger tijden voor de zuivelsector en varkenshouders zullen betere cijfers boeken door een stijgende vraag vanuit China.” Volgens Peters bewegen varkenshouders zich de laatste jaren steeds meer op de grondmarkt, omdat zij goede resultaten geboekt hebben en dit onder andere investeren in grond. “Vooral in kwalitatief goede akkerbouwgrond”, aldus Peters.

Hoogtepunt bereikt?

Agrarisch NVM-makelaar Ard Klijsen gaf begin februari dit jaar – voordat er een bekend coronageval in Nederland was – aan dat de grondprijzen ‘het hoogtepunt wel bereikt hebben’. Vooral minderwaardige graslandpercelen, waar hij een lichte prijsdaling constateerde. De makelaar verwachtte dat kwalitatief goede gras- en bouwlandpercelen hun waarde zullen behouden, vooral door een blijvend goede vraag.

Tegen de verwachtingen in

Tegen die verwachtingen in is de prijs voor een ha grasland de laatste 6 maanden met bijna 6% toegenomen, ten opzichte van de 6 maanden ervoor (april 2019 t/m september 2019). Meer in lijn met de prognose van Klijsen is de vergelijking van afgelopen 6 maanden met dezelfde periode vorig jaar (oktober 2018 t/m maart 2019). Toen is bijna 1% meer betaald (€ 59.200) voor een ha grasland dan dit jaar (€ 58.700). Volgens makelaar Peters blijft de vraag naar goede grond goed, net zo als de prijs. Moeilijker wordt het wanneer een perceel van mindere kwaliteit is of een ongunstige ligging of vorm heeft.

Verleasen van niet benutte stikstofruimte

Peters heeft goede hoop over de ontwikkelingen van extern salderen. “Als dierrechten vrij verhandelbaar zijn en verleasen van latente ruimte (niet benutte stikstofruimte) mogelijk is, zullen boeren met het geld van dat niet benutte deel kunnen investeren op de grondmarkt.” De provincie Limburg heeft deze regels al opgevolgd. Peters verwacht dat de andere provincies op korte termijn volgen.

Meer grote bedrijven op de markt

Vooral het aanbod van grote melkveebedrijven neemt toe. “Daarmee bedoel ik bedrijven die 200, 300 of meer koeien melken”, aldus Peters. Die bedrijven zijn volgens de makelaar vanwege de grote koopsom niet eenvoudig om te verkopen. Maar net zo belangrijk is de locatie van die bedrijven. Hoe gunstiger de ligging, hoe sneller het bedrijf verkocht is. Bedrijven met een kleinere omvang (50 tot 100 melkkoeien) zijn doorgaans makkelijker te verkopen.

Landelijke verschillen

Afgelopen halfjaar is de meeste grond van eigenaar gewisseld in de Drentse Veenkoloniën en Hondsrug, de Achterhoek (Gld.), De Wouden (Fr.) en de Weidestreek in Friesland. De minste handel was in Haarlemmermeer (N.-H.), Oostelijk Betuwe en Nijmegen (Gld.), Eemland (U.) en Oostelijke Langstraat (N.-Br.). In 8 landbouwgebieden waren er geen transacties die binnen de selectiecriteria van Boerderij vallen.

Landbouwgrond was het goedkoopst in grote delen van Friesland, Centraal-Groningen, de kop van Drenthe en de Krimpenerwaard (Z.-H.). De hoogste prijzen zijn betaald in de Flevopolders, Goeree-Overflakkee (Z.-H.), Oostelijk Hogeland (Gr.), West-Friesland en omgeving, Zandgebied in Utrecht en Noordwesthoek (N.-Br.).

Bron: Boerderij.nl