Ervaar zelf het verschil!

Kwart woningen loopt klimaatrisico

30 augustus 2023

Meer dan een kwart van alle woningen in Nederland is kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatopwarming. De gevolgen van extreme weersverschijnselen, zoals overstromingen, vormen  het grootste klimaatrisico. Zo’n 12% van de woningen is hieraan blootgesteld.

Dat blijkt uit onderzoek van vermogensbeheerder en hypotheekverstrekker Dynamic Credit. Dynamic Credit heeft een analyse gemaakt van de impact van klimaatrisico’s op Nederlandse woningen bij een wereldwijde temperatuurstijging van twee graden of meer in 2050.

Overstroming door gebrek aan afwatering

Op basis van de klimaatrisico’s beschreven in de Klimaateffectatlas, meet het onderzoek de impact voor elke woning in portefeuilles die Dynamic Credit beheert en zet deze af tegen de gehele Nederlandse huizenvoorraad.

Met een blootstelling van bijna 12% vormen de gevolgen van extreem weer het grootste risico. De in de analyse opgenomen gevolgen van extreem weer zijn opgenomen zijn een snelle stijging van het grondwater en overstromingen veroorzaakt door gebrek aan afwatering.

Bodemdaling en funderingsschade

Het risico op overstromingen als gevolg van dijkdoorbraken in de Nederlandse stroomgebieden of aan zee heeft potentieel impact op 7% van de woningen die Dynamic Credit in portefeuille heeft.

Het aantal woningen dat is blootgesteld aan het risico op bosbranden is met nog geen 1% relatief het laagst. Zowel bodemdaling als aantasting van de fundering als gevolg van droogte vormt voor circa 6% van de woningen een reëel risico.

Hoewel de analyse een beeld geeft van het aantal woningen dat is blootgesteld aan klimaatrisico’s, zijn er grote verschillen in de kosten en impact van verschillende risico’s. Zo is het aantal woningen in waarde kan dalen door de gevolgen van bodemdaling lager dan door extreem weer, maar kunnen de financiële gevolgen aanzienlijk zijn als huiseigenaren niet tijdig investeren in het versterken van de fundering.

Geen eindstation

“Ons rapport is een primeur, en is een belangrijke stap in de manier waarop de financiële sector klimaatrisico’s begrijpt en beheert”, zegt Tonko Gast, ceo van Dynamic Credit. “Door data-analyse te combineren met ons begrip van de Nederlandse woningmarkt, bieden we institutionele beleggers inzicht in de mate waarin hun hypotheekportefeuilles zijn blootgesteld aan klimaatrisico’s. Dit inzicht is niet een eindstation, maar juist de basis om een debat te starten in de markt over de toekomst van wonen in Nederland.”

In 2021 is berekend dat er  in Nederland 820.000 woningen met klimaatrisico’s gepland zijn.

Bron: Dynamic Credit - Vastgoedactueel