Ervaar zelf het verschil!

Minder woningen uit kantoren in 2022

14 november 2023

In 2022 zijn er 9.600 woningen ontstaan uit transformaties van niet-woningen, zoals kantoren en winkels. Daarmee ligt het aantal woningtransformaties voor het eerst sinds 2015 onder de 10.000.

De daling wordt veroorzaakt door een sterke afname in het aantal transformaties van kantoorpanden; het aantal woningtransformaties uit andere typen niet-woningen is juist licht toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, bekostigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Minder woningen per kantoorpand

In 2022 werden 3.100 woningen gerealiseerd in voormalige kantoorpanden, 30% minder dan in 2021. Er werden 13% minder kantoorpanden getransformeerd tot woningen en ook kwamen er per kantoorpand gemiddeld minder woningen bij dan in 2021 (gemiddeld 8 per pand in plaats van 10).

Het aantal woningtransformaties uit andere typen niet-woningen is juist toegenomen. Zo zijn er in 2022 11% meer woningen ontstaan uit maatschappelijk vastgoed, zoals zorg- en onderwijspanden.

Nog altijd meeste transformaties uit kantoren

Ondanks de daling leveren woningtransformaties uit kantoren nog altijd de grootste bijdrage aan het totale aantal woningtransformaties. 33% van de woningtransformaties betreft een kantoorpand, gevolgd door transformaties uit maatschappelijk vastgoed (19%) en winkelpanden (17%).

 In veel gevallen betreft een transformatie een deeltransformatie; in minder dan een derde van de transformaties werd (bijna) het gehele pand (meer dan 75%) getransformeerd. In de meeste gevallen werd minder dan 50% van het pandoppervlak verbouwd tot woonruimte. Deze aandelen zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Het aantal woningen dat in 2022 uit transformatie van bestaande panden is ontstaan, vormt 10%procent van de toevoegingen aan de woningvoorraad. Nieuwbouw blijft nog altijd de belangrijkste factor voor groei van de woningvoorraad. In 2022 was nieuwbouw goed voor  746.000 nieuwe woningen.

‘100.000 woningen per jaar mogelijk met structurele maatregelen’

Volgens een eerste voorlopige schatting van het CBS zijn in het eerste halfjaar van 2023 ruim 5.000 woningen ontstaan uit transformaties. Het kabinet streeft ernaar om tot 2023 ongeveer 100.000 woningen per jaar te bouwen. Met een pakket aan structurele reguleringsmaatregelen is dat niet onmogelijk. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de publicatie ‘Stimuleringsmaatregelen woningbouw’.

Het meest kansrijk is volgens het EIB het aanwijzen van kleinschalige woonlocaties in het groen en een verruiming van de leennormen voor jonge starters. Op korte termijn kan een pakket aan financiële maatregelen een impuls opleveren. Daarmee kan de verwachte tijdelijke dip in de woningnieuwbouw sterk worden beperkt.

Bron: VastgoedActueel - CBS