Ervaar zelf het verschil!

VBO Makelaar: energielabel plaatsmaken voor duurzaamheidslabel

19 februari 2019

Het huidige energielabel is een verplicht nummer en zegt niets over de duurzaamheid van een woning. Brancheorganisatie VBO Makelaar vindt het een nietszeggend label dat huizenbezitters op het verkeerde been zet. Aspirant kopers en huizenbezitters hebben hierdoor geen idee wat ze moeten doen om de woning te verduurzamen en welke kosten en besparingen daarmee gepaard gaan. VBO pleit daarom voor een duurzaamheidslabel om huiseigenaren daadwerkelijk een overzicht te geven van de duurzaamheid van de energievoorziening en de status van de energietransitie. 

Het huidige energielabel, dat in letters een waarde aangeeft over de energieprestaties, is makkelijk te beïnvloeden en onbetrouwbaar. Het is vrij eenvoudig om met een enkele maatregel meerdere stappen omhoog te gaan waardoor er makkelijk mee kan worden gesjoemeld. De brancheorganisatie waarschuwt hier al jaren voor. Hans van de Ploeg RAE RT, directeur VBO Makelaar: “We waren vanaf het begin geen fan, want je kunt via internet voor 1 euro een formulier invullen en daar komt dan een energielabel uitrollen. Maar je weet dan nog niets over de energetische staat van het huis en wat er nodig is om je huis richting energieneutraal te krijgen, of om je huis van het gas af te koppelen.” 

Juist nu de komende jaren honderdduizenden woningen van het aardgas af gaan, is het belangrijk dat huizenbezitters weten wat nodig is om de energievoorziening te verduurzamen. Ook voor kopers moet de energiestatus van de woning transparant zijn en moet duidelijk zijn hoe ‘ver’ de woning is in de energietransitie. Hoe staat het bijvoorbeeld met de isolatie? Het energielabel geeft dat inzicht niet en moet daarom op de schop.

Breder duurzaamheidslabel

Een breder duurzaamheidslabel moet volgens de brancheorganisatie informatie geven over de huidige warmtevoorziening (wel of niet aardgas) en wat nodig is om de woning aardgasvrij te krijgen. Daarnaast dient het duurzaamheidslabel duidelijk te maken welke energiebesparende maatregelen al zijn genomen en welke nog ontbreken, inclusief de besparingen daarvan. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen of vloerisolatie. Dit geeft huizenbezitters een compleet duurzaamheidsoverzicht en motiveert tot verduurzaming.

Duurzaamheidsstandaard

Verder kan het duurzaamheidslabel aangeven in hoeverre een woning al voldoet aan de nog uit te werken duurzaamheidsstandaard, zoals voorgesteld in het concept Klimaatakkoord dat op dit moment wordt doorgerekend. 

VBO Makelaar
VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars, taxateurs en verhuurspecialisten. Met circa 1.200 leden is VBO Makelaar in geheel Nederland vertegenwoordigd. VBO Makelaar heeft naast een sectie Wonen, ook aparte secties Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk en Agrarisch Vastgoed.

Bron: VBO