Ervaar zelf het verschil!

Aantal hypotheekaanvragen aankoop woning daalt met 20%

20 oktober 2021

Het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning is sterk gedaald, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Er vindt juist een duidelijke verschuiving plaats naar hypotheken die worden aangevraagd voor het oversluiten of verbeteren van de woning.

In het derde kwartaal daalde het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning met maar liefst 20% ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Zo wordt op dit moment nog slechts iets meer dan de helft van het aantal hypotheekaanvragen afgesloten voor de aankoop van een woning. 

Sterke daling hypotheekaanvragen aankoop woning
Vooral in Gelderland (-27%) en de provincies in de Randstad (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht; -20%) is het aantal transacties voor de aankoop van een woning sterk gedaald.

Opvallend is dat ook in de noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drenthe) sprake is van een flinke daling (-19%). Het totale aantal hypotheekaanvragen is in de noordelijke regio weliswaar wel gestegen (+13%), maar dat komt door een enorme toename van het aantal oversluitingen (+73%) en het aantal hypotheekaanvragen bedoeld voor de verbetering van de woning (+99%).

Ook daling ten opzichte van 2019
Het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning is in het derde kwartaal ook gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2019 (-13%), toen de coronacrisis nog niet was begonnen. Het totale aantal hypotheekaanvragen is wel gestegen (+15%) ten opzichte van dezelfde periode in 2019, met name onder invloed van een enorme groei in het aantal oversluiters.

Waar in het derde kwartaal van 2019 nog 70% van het totale aantal hypotheektransacties bedoeld was voor de aankoop van een woning, is dit in 2021 nog slechts iets meer dan de helft (53%). Dit is het gevolg van het enorme tekort aan betaalbare woningen. Zo is in heel Nederland een sterke stijging van het gemiddelde hypotheekbedrag zichtbaar. Sinds het derde kwartaal van 2019 is dit met 19% gestegen (van € 273.000 naar € 324.000) en ten opzichte van 2020 met 11% (van € 291.000 naar € 324.000).

Bron: VBO