Ervaar zelf het verschil!

Dalende vraag naar nieuwbouw leidt tot krimp in de bouw

05 december 2023

ABN AMRO verwacht krimp in de bouw. Die wordt voornamelijk veroorzaakt door de inzakkende vraag naar nieuwbouwwoningen. Vanwege de snel gestegen rente is de animo bij particulieren voor een nieuwe woning tijdelijk ingezakt.

Deze terugtrekkende beweging van particulieren zorgt ervoor dat verkoopquota moeilijker worden gehaald en aangeboden nieuwbouwwoningen vaker weer uit de verkoop worden gehaald. De bouwsector gaat in 2024 naar verwachting 2,5% krimpen. Pas in 2025 ontstaat weer ruimte voor lichte groei (+0,5%). Aldus de ‘Sectorprognose Bouw 2024-2025’ van ABN AMRO.

Hoge grondprijzen en bouwkosten

Nu de lonen weer gestegen zijn en de werkgelegenheid op een hoog niveau blijft, trekt de vraag naar woningen weliswaar weer aan, maar de voorkeur van huizenzoekers gaat uit naar de aantrekkelijker geprijsde bestaande woningen. De hoge grondprijzen en bouwkosten zorgen ervoor dat nieuwbouwwoningen momenteel een duurdere optie zijn.

Ook minder projecten voor huurwoningen

Bovendien raakt de gestegen rente de voorfinanciering van ontwikkelaars en beleggers die in woningen investeren om te verhuren. De toenemende financieringskosten en de onzekerheid over de uiteindelijke opbrengsten – door de dreiging van nieuwe wettelijke huurplafonds – zorgen voor een afwachtende houding. Hierdoor komen ook minder nieuwe projecten voor huurwoningen van de grond.

Aantal bouwvergunningen met kwart gedaald

De krimp in de bouwsector zat er al een tijd aan te komen. Het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen daalt al enige tijd. In het derde kwartaal werden er vergunningen afgegeven voor de bouw van 11.200 woningen. Dit is een afname van 27% ten opzichte van een jaar eerder, en ook een daling van 27% vergeleken met het tweede kwartaal van dit jaar, aldus het CBS.

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst gebouwd wordt. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is ongeveer twee jaar.

Aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouwwoningen. Bron: CBS.

Kleinere woningen

De afname in woningbouw wordt wel gedempt door de uitgaven van woningcorporaties. Zij blijven doorinvesteren en nemen een actievere rol. Het betreft met name woningen voor de huurmarkt. Door de moeilijke marktomstandigheden worden er gemiddeld wel kleinere woningen gebouwd. Dat betekent minder eensgezinswoningen en meer appartementen.

De behoefte aan woningen blijft echter zeer groot, waardoor betaalbare woningen nog op voldoende belangstelling kunnen rekenen. Bij elkaar zorgen de genoemde uitdagingen voor een krimp in de woningbouw in de komende jaren, van 4% in 2023, 7% in 2024 en 2% in 2025, verwacht ABN AMRO.

Profiteren van energietransitie

Ondanks deze krimp wordt in andere subsectoren wel groei gerealiseerd. Zo profiteren installatiebedrijven en ingenieurs van de energietransitie en klimaatadaptie. Bij installateurs is de vraag naar zonnepanelen weliswaar afgenomen, maar de vraag naar slimme technologie in gebouwen, zoals waterpompen, blijft toenemen. ABN AMRO verwacht dat de volumes in dit segment zowel in 2024 (2%) als 2025 (3%) groeien.

Ook de activiteiten van ingenieurs zitten in de lift. Dat leidt dit jaar waarschijnlijk tot een volumestijging van 7% en ook voor 2024 (5%) en 2025 (6%) zijn de vooruitzichten positief.

Sterk fundament

De verwachting is dan ook dat de aanstaande krimp niet in vergelijking staat met de langdurige krimp door de economische crisis na 2008. Het woningtekort, de grote renovatieopgave, zowel in de infrabouw als in de burgerlijke & utiliteitsbouw, en de energietransitie bieden een sterk fundament onder de vraag naar bouwwerkzaamheden. Er is bedrijven dan ook veel aan gelegen om zich te verzekeren van voldoende vakbekwaam personeel om in een goede startpositie te staan zodra de markt weer aantrekt.

Bron: VastgoedActueel - ABN AMRO