Ervaar zelf het verschil!

Driekwart doorstromers bereid boven de vraagprijs te bieden

03 augustus 2021

Hoewel ruim 20% van de huiseigenaren het liefst binnen nu en twee jaar wil verhuizen, zien zij zich door de oververhitte huizenmarkt gedwongen concessies te doen of andere plannen te maken. Dat blijkt uit een enquête onder ruim 500 huiseigenaren van PanelWizard, in opdracht van De Hypotheker.

Uit het onderzoek blijkt dat doorstromers bereid zijn langer te wachten met de aankoop van een woning (68%) of concessies te doen aan hun woonwensen, zoals de indeling (64%), het uiterlijk (46%), de omvang (45%) en/of de locatie van de woning (35%). 

Lage rentestand en overwaarde
Redenen om te verhuizen zijn divers: zo wil een deel groter of juist kleiner wonen, of juist op een andere locatie en ook de buitenruimte speelt mee. Bijna de helft wil juist nu een nieuwe woning kopen om nog te kunnen profiteren van de lage rentestand (49%) en/of de overwaarde (48%). 

Zeer stedelijke gebieden duurdere prijsklasse
De prijsklasse waarin de meeste doorstromers (31%) een woning zoeken, bedraagt tussen €250.000 en €350.000. Voor 23% mag de woning tussen €350.000 en €450.000 kosten en een kwart is zelfs bereid €450.000 of meer te betalen voor een volgende woning.

In zeer stedelijke gebieden wordt de portemonnee veel vaker getrokken voor huizen in de prijsklasse boven €550.000. Dit geldt voor 33% van de doorstromers in zeer stedelijke gebieden, tegenover 11% in de rest van het land. 

Obstakels
Veruit de meeste doorstromers (94%) zien echter obstakels tijdens hun zoektocht naar een volgend huis, zoals de hoge huizenprijzen (80%), het schaarse aanbod in de gewenste prijsklasse (78%) en/of te weinig aanbod dat aan hun woonwensen voldoet (77%). Daarnaast lopen ruim 7 op de 10 doorstromers aan tegen veel concurrentie van andere huizenkopers. 

Ver boven de vraagprijs
Op de vraag of doorstromers bereid zijn boven de vraagprijs te bieden geeft 7 op de 10 doorstromers een positief antwoord. De hoeveelheid verschilt: zo is 13% bereid maximaal €10.000 te overbieden, ruim 20% verlegt deze grens naar maximaal €25.000 en bijna 10% is zelfs bereid maximaal €50.000 meer te bieden. 

Slechts 14% geeft aan niet bereid te zijn om te overbieden. Dit geldt vaker voor 50-plussers (22%), terwijl Nederlanders die in zeer stedelijke gebieden wonen (23%) vaker bereid zijn meer dan €25.000 over te bieden dan inwoners van andere gebieden (8%). 

Tenslotte blijkt uit de enquête dat bijna één vijfde van de doorstromers aangeeft meer dan €150.000 aan eigen financiële middelen in te willen brengen in een nieuwe woning. 

Bron: VBO