Ervaar zelf het verschil!

Extra geld nodig om klimaatdoelstellingen te halen

22 juli 2021

Een betaalbare woningtransitie waarbij de doelstellingen van het Klimaatakkoord in 2030 gehaald worden is mogelijk, maar vraagt wel om extra middelen. Dat adviseert Maarten van Poelgeest, voorzitter klimaattafel gebouwde omgeving aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

“Als we nu niet beginnen zullen we de doelstelling in 2050 onmogelijk kunnen realiseren,” zegt Van Poelgeest in het rapport. Hij baseert zijn aanbevelingen op een nieuwe doorberekening gedaan door Ecorys die in zijn opdracht is uitgevoerd. Uit dit rapport blijkt dat de opgave om de gebouwde omgeving te verduurzamen aanzienlijk is: er dienen tussen de 2,1 miljoen en 3 miljoen woningen een verduurzamingsstap te zetten. 

Vier aanbevelingen
De vier aanbevelingen uit het rapport op een rij: 

• Introduceer een slimme schuif in de energiebelasting, door de belasting op aardgas te verhogen en de belasting op elektriciteit te verlagen. Hierdoor zijn investeringen in verduurzamingsmaatregelen eerder woonlastenneutraal te maken en is er minder (40-120 miljoen jaarlijks) subsidie nodig. 

• Zet in stedelijke gebied in op de aanleg van warmtenetten. Warmtenetten komen pas van de grond als de betaalbaarheid voor de bewoner beter geregeld is door het wegnemen van de onrendabele top. Daarnaast lukt het kosteneffectief realiseren van een warmtenet alleen wanneer de hele wijk omgaat. Daarom is een gebiedsgerichte aanpak essentieel voor het realiseren van een warmtenet. 

• Zet in op isolatie en hybride warmtepompen in die gebieden waar geen sprake is van een warmtenet. Door bijvoorbeeld mensen te verleiden om op een natuurlijk moment te isoleren en/of tot de aanschaf van een hybride warmtepomp over te gaan. 

• Maak investeren door woningcorporaties mogelijk door de verhuurderheffing flink te verlagen. In plaats van het geven van subsidie is het verstandiger de onrendabele top in mindering te brengen op de verhuurdersheffing. Op die manier wordt niet alleen het onrendabel weggenomen, maar ook de investeringsruimte vergroot, wat nodig is om alle investeringen te doen.

Makkelijker en goedkoper
Van Poelgeest schoof aan tafel bij Nieuwsuur om het rapport verder toe te lichten. Hij zei: “Als men de doelstellingen wil halen dat zal er geld bij moeten.” Met de vier aanbevelingen uit het rapport denkt Van Poelgeest dat er voor de komende 10 jaar genoeg stappen gezet kunnen worden, maar het is van belang ‘dat er massa wordt gemaakt en dan wordt het naar de toekomst makkelijker en goedkoper.’

Rol van makelaars en taxateurs
Op 17 december 2020 is het 'Convenant verduurzaming in de koopketen' ondertekend door VBO, dat opgesteld is naar aanleiding van het Klimaatakkoord. Makelaars en taxateurs kunnen bij het natuurlijke moment van verduurzaming een belangrijke rol spelen. Er zijn immers veel mogelijkheiden om te verduurzamen, maar wat zorgt voor de meeste impact door bijvoorbeeld een lagere energierekening of meer comfort in huis? Hier kunnen de makelaars en taxateurs in hun rol als adviseur een steentje bijdragen door de consument van goede informatie te voorzien. 

Klik hier om het gehele rapport en de Kamerbrieven te lezen.

Bron: VBO