Ervaar zelf het verschil!

Kadaster: 'Overstromingsgevaar schikt woningkoper niet af'

14 augustus 2021

Het nieuws over de verwoestende overstromingen domineerde de afgelopen weken de headlines. Maar wat voor impact heeft dit op de woningmarkt? Hoe zwaar weegt het overstromingsgevaar bij het kopen van een woning? Uit onderzoek van het Kadaster blijkt opmerkelijk genoeg: hoe dichter bij het water, hoe meer kopers willen betalen.

Wonen dichtbij water houdt een risico in: een overstroming zorgt voor forse schade en kosten. Heeft dat effect op de prijs die kopers willen betalen? Om antwoord te krijgen op deze vraag onderzocht het Kadaster de woningmarkt bij de Maas in Limburg tussen 1993 en 2021. Daarbij werd in het bijzonder gekeken naar de dorpen Itteren en Borgharen, die in 1993 en 1995 te maken kregen met wateroverlast.  

Woningen het dichtst bij de Maas stegen het meest in prijs
De woningen die het dichtst bij de Maas staan, stegen sinds 1993 het meest in prijs. In 1998 bijvoorbeeld stegen de prijzen in de provincie Limburg met 39%. In Itteren en Borgharen was de prijsstijging 59% en in de zone tot 200 meter langs de Maas zelfs 62%. Sinds 2006 is de gemiddelde prijs in de zone tot 500 meter hoger dan in de andere gebieden. Kopers lijken de nabijheid van water belangrijker te vinden dan het overstromingsrisico.

Vlak na een overstroming tijdelijk minder woningen verkocht
Na de overstromingen van 1993 en 1995 werden in Limburg in gebieden met middelgroot tot groot overstromingsrisico tijdelijk iets minder woningen verkocht.

In de gebieden nabij water met zeer klein tot klein risico bleef het aantal transacties groeien. In deze gebieden bleef de ontwikkeling van het aantal transacties boven de algemene ontwikkeling in Limburg.

Woningen nabij de Maas bleven populair. Een mogelijke verklaring is dat niet alle gebieden nabij de Maas evenveel risico op overstroming hebben. De meeste woningverkopen nabij de Maas vonden plaats in risicogebieden met een klein tot zeer klein overstromingsrisico.

Bron: VBO