Ervaar zelf het verschil!

Meer starters vragen hypotheek aan

18 mei 2023

Het aandeel van starters in de hypotheekmarkt is de afgelopen maand toegenomen. Het percentage aanvragen door mensen die voor het eerst een huis kochten, steeg in april naar 55% van het totaal aantal aanvragen voor het kopen van een woning (11.117 aanvragen). De afgelopen jaren lag dit percentage rond de 45%.

In totaal werden in april 31.553 hypotheekaanvragen gedaan. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde van 30.461 aanvragen per maand in het afgelopen half jaar. Dat blijkt uit cijfers van HDN (Hypotheken Data Netwerk).

Starter steeds dominanter

In april 2023 werden er 42% minder hypotheken aangevraagd in vergelijking met de drukke aprilmaand van vorig jaar, toen er 54.528 aanvragen via het HDN-Platform gingen. De niet-kopersmarkt was toen met 30.158 aanvragen groter dan de kopersmarkt met 24.369 aanvragen (55% tegen 45%). Door de stijgende rentes is de oversluitmarkt zo goed als opgedroogd en is het aandeel kopers in de hypotheekmarkt relatief gezien toegenomen. Inmiddels is de verhouding 36% niet-kopers en 64% kopers.

Tekst gaat verder onder grafiek

Aantal hypotheekaanvragen door kopers (rood) en niet-kopers (blauw) Bron: HDN

Opvallend is dat starters binnen de kopersmarkt de laatste maanden steeds dominanter zijn geworden. Afgelopen maand is 55% van de kopersmarkt, 11.117 aanvragen, afkomstig van starters, terwijl dit percentage de afgelopen jaren rond de 45% lag.

Gemiddelde hypotheekbedrag daalt in kopersmarkt

In absolute aantallen komt het aantal kopers in april 2023 met 20.244 aanvragen redelijk overeen met het gemiddelde aantal aanvragen van kopers per maand in 2022 (21.414 aanvragen).

Over de gehele linie zijn de hypotheekbedragen in vergelijking met april 2022 teruggelopen. Zo is het gemiddelde hypotheekbedrag voor een starter met ruim 6% gedaald naar
€ 320.046 en voor de doorstromer met 10%, van € 378.638 naar € 339.096.

Lees ook: ‘doorstromer gaat weer eerst verkopen, dan kopen’

Hypotheekrente blijft licht stijgen

De gemiddelde hypotheekrentes  zijn de afgelopen week licht gestegen. Dat meldt Van Bruggen Adviesgroep (VBA) in de wekelijkse rente-update. Ongeveer de helft van de geldverstrekkers verhoogde afgelopen week hun vaste hypotheekrentes.

Vooralsnog verwacht VBA een relatief rustige tijd qua  hypotheekrentewijzigingen. Wel kan een ECB-besluit invloed hebben op de kapitaalmarktrente, maar zijn de gevolgen voor de hypotheekrente normaal gesproken pas later zichtbaar.

De  meeste economen verwachten dat ook de ECB haar rente met 0,25% gaat verhogen, al zijn er ook een paar economen die rekenen op een verhoging van 0,5%. VBA acht de kans erg groot dat het niet de laatste renteverhoging van de ECB zal zijn dit jaar.

DNB: positie starters wordt dit jaar iets beter

Nu de huizenprijzen dalen en ook de lonen de afgelopen maanden flink zijn gestegen, wordt de positie van de starter de komende tijd iets beter, blijkt uit modellen en berekeningen van De Nederlandsche Bank (DNB). Als starters meer gaan verdienen neemt hun financieringsruimte toe. Uit de DNB-modellen blijkt dat hierdoor de betaalbaarheid van een koophuis eind 2023 ruim 4% beter zal zijn dan eind 2021.

Door de snel gestegen hypotheekrente konden starters bij gelijkblijvende maandlasten minder geld lenen voor de aanschaf van een woning. Omdat de huizenprijzen geleidelijker dalen dan de rente steeg, ging in 2022 de betaalbaarheid van een huis voor starters daarmee eerst nog achteruit. Daar komt dus in de loop van dit jaar verandering in, aldus DNB.

Bron: VastgoedActueel - HDN