Ervaar zelf het verschil!

Ook agrarische grondprijs gemiddeld flink hoger in 2021

25 februari 2022

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2021 met 4,3% gestegen ten opzichte van het derde kwartaal: van € 67.100 naar € 70.000 per ha. Over heel 2021 is de grondprijs zo'n 5,5% hoger dan in 2020: € 63.600 per ha. En hoe zit het met de grondmobiliteit?

De gemiddelde prijs van bouwland én grasland is toegenomen. De gemiddelde prijs van bouwland steeg in het vierde kwartaal met 2% naar € 77.000 per ha. Over heel 2021 ligt de gemiddelde grondprijs van bouwland op € 74.400 per ha, 3,6% boven de prijs in 2020.

De gemiddelde prijs van grasland nam in het vierde kwartaal met 8% toe tot € 64.800 per ha. Over heel 2021 noteert grasland een gemiddelde prijs van € 62.000 per ha, 6,2% meer dan in 2020. Alleen de gemiddelde prijs van snijmaisland is in het vierde kwartaal met € 67.500 gelijk aan het voorgaande kwartaal. 

Verschillen in regio
De gemiddelde agrarische grondprijzen in de landsdelen lieten in het vierde kwartaal de volgende verschillen zien ten opzichte van het derde kwartaal:

  • Noord - stijging van 18%
  • Oost - daling van bijna 2%
  • West - stijging van 8%
  • Zuid - daling van 6%

1,6% minder grond verhandeld
In het vierde kwartaal van 2021 is 9.900 ha landbouwgrond verhandeld, 1.000 ha (9%) minder dan in hetzelfde kwartaal van 2020. In heel 2021 is 30.900 ha grond verhandeld. Dat is iets minder (1,6%) dan in 2020, toen 31.400 ha werd overgedragen. De relatieve grondmobiliteit – de verhandelde oppervlakte afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – kwam in 2021 uit op 1,71% tegen 1,74% in 2020.

Bron: VBO