Ervaar zelf het verschil!

Prijzen landelijke woningen dalen harder dan gemiddeld

17 april 2023

Net als de reguliere woningmarkt koelde de markt van landelijke woningen in 2022 af. Bovendien zet de onzekere situatie rondom het stikstofdossier – en daarmee het perspectief voor de agrarische sector – een rem op de verkoop van agrarisch vastgoed.

Dat constateert de NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk vandaag in haar rapport “Vastgoedmarkt in beeld Agrarisch en Landelijk, 2022 in feiten en cijfers.”

In een jaar tijd daalde de gemiddelde landelijke woning met € 90.000 naar ongeveer € 650.000. Net als voor de gehele woningmarkt is dit een correctie op de extreme prijsstijgingen van 2021, aldus de NVM.

Snel omhooggeschoten, snel gedaald

Medio 2020 zijn de prijzen van landelijke woningen vergeleken met andere woningen relatief snel omhoog geschoten. Toen de markt in 2022 begon af te koelen zijn ze ook weer extra snel gedaald. In het laatste kwartaal van 2022 lag de prijs voor landelijke woningen 12% lager dan een jaar eerder.

Tekst loopt door onder de afbeelding

prijsontwikkeling landelijke woningen jaar-op-jaar
© NVM

Ook het verschil tussen de vraag- en de koopprijs is in een jaar tijd gezakt van +2% naar -1%. Positief aan de aanpassing van de markt is de stijging van het aanbod; vergeleken met vorig jaar is het aanbod bijna verdubbeld. Eind 2022 stonden 2.250 landelijke woningen te koop.

Energielabel

Omdat landelijke woningen vaker een laag energielabel hebben en qua oppervlakte en inhoud groter zijn dan de gemiddelde grondgebonden woning, is het energieverbruik doorgaans hoog. Als gevolg van de fors gestegen energieprijzen is de verkoopbaarheid van landelijke woningen in 2022 onder druk komen te staan.

De prijs van de verkochte landelijke woningen met de laagste energielabels daalde kwartaal op kwartaal veel sterker dan de woningen met een hoger energielabel. Woningen met energielabels E, F of G kenden allen een prijsdaling van meer dan 10%. Kopers hielden bij de aanschaf van de woning waarschijnlijk rekening met de extra energielasten.

Onverminderd populair

Opvallend is dat de populariteit van deze woningen niet minder is geworden. Er is per label geen verschil in verkoopsnelheid. Ook is de verhouding tussen de energielabels binnen het aantal verkopen in de loop van dit jaar niet veranderd. Ondanks het lagere energielabel weten de minder energiezuinige landelijke woningen nog steeds voldoende kopers te overtuigen om te verhuizen naar het landelijke gebied.

Stikstofdossier

In 2022 werden beduidend minder agrarische bedrijven (247) verkocht dan in 2021 (341). In de intensieve veehouderij stonden de marges onder druk vanwege de gestegen kosten. Agrarische grond blijft echter aantrekkelijk. De gemiddelde prijs voor agrarische grond steeg in 2022 naar ruim € 75.000 per hectare, een toename van 11,2% ten opzichte van 2021.

Jos Ebbers, vakgroepvoorzitter NVM Agrarisch & Landelijk: “Bij het jaarbeeld van 2021 gaven we aan dat het stikstofdossier de komende jaren een stevig stempel zou gaan drukken. Dat is uitgekomen.
Per 1 april 2023 moet de nieuwe stoppersregeling de oplossing bieden voor de stikstof-impasse. Aan deze regeling zitten echter nog een hoop onduidelijkheden. Agrarische ondernemers weten niet waar ze aan toe zijn.
Daarnaast komt ook de Nota Ruimte van het Ministerie voor VRO eraan. We zijn als agrarische makelaars, taxateurs en onteigeningsdeskundigen voorstander van de aangekondigde herinrichting. Het is onvermijdelijk dat we de beperkte ruimte in Nederland opnieuw moeten verdelen om een betere balans te vinden tussen wonen, werken, natuur, energie en landschap. Daar is tijd en rust voor nodig. Tegelijk dwingen het woningtekort en de noodzakelijke ontwikkeling van commercieel vastgoed en infrastructuur ons tot haast. Nederland moet daarom van het slot af om alle partijen toekomstperspectief te bieden.”

Bron: Vastgoedactueel - NVM Agrarisch en Landelijk