Ervaar zelf het verschil!

Woningmarkt ook thema bij lokale verkiezingen

23 februari 2022

Op 16 maart mogen we weer naar de stembus vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. Deze week was de aftrap van de campagneperiode en veel partijen hebben die aangegrepen om de woningmarkt weer op de politieke agenda te zetten. Zao hebben GroenLinks en D66 verschillende plannen geopperd: van een belasting op leegstand tot het schrappen van een uitbreiding van Schiphol. De plannen op een rij.

Gemeenten moeten wat GroenLinks betreft de mogelijkheid krijgen een forse belasting op leegstaande woningen te heffen. Partijleider Jesse Klaver: “De wooncrisis gaat over meer dan bouwen, het draait om een eerlijke verdeling van onze woningen. Daarom roep ik het kabinet op: voer een belasting op leegstand in.” 

Belasten van leegstaande panden

Als het aan de partij ligt wordt de hoogte van de belasting 50% van de waardestijging van leegstaande panden. Klaver: “Zo maken we het onaantrekkelijk om te speculeren met panden en stimuleren we dat panden beschikbaar komen om in te wonen.”

Klaver schetst als voorbeeld Den Haag een voorbeeld: “In Den Haag staan 3.210 huizen langdurig leeg. De gemiddelde WOZ-waarde van een huis is in Den Haag €286.000, dat was een stijging van 9,2% ten opzichte van het jaar daarvoor. Eigenaren die dat jaar zouden weigeren hun pand te verhuren of verkopen zouden dus een belasting van €13.161 moeten betalen. Dat zou de stad Den Haag in 2021 ongeveer €42 miljoen hebben opgeleverd.” Verdere details heeft GroenLinks nog niet bekend gemaakt.

In Amsterdam daarentegen is de gemeenteraad al een stuk verder met het aanscherpen van de Leegstandsverordening. Lees hier meer.

Schrap extra landingsbaan Schiphol

D66 gooit het over een andere boeg en pleit voor het schrappen van een extra landingsbaan op Schiphol. Schiphol heeft nu vijf start- en landingsbanen. Daarmee worden maximaal 500.000 vluchten per jaar uitgevoerd. Er is al ruimte gereserveerd om een zogenaamde “parallelle Kaagbaan” aan te leggen. Deze zesde baan zou naast de bestaande Kaagbaan moeten komen.

Die ruimtereservering is onderdeel van de groeiplannen voor Schiphol. Naast de extra schade voor het klimaat en de natuur door de aanleg en de extra vluchten, zou deze extra landingsbaan zorgen voor nog meer overlast. Bijvoorbeeld in Oegstgeest, Lisse, Sassenheim en Nieuw-Vennep.

Groei Schiphol niet realistisch

D66 Kamerlid Raoul Boucke: “Als je realistisch bent, kun je je afvragen of groei van Schiphol überhaupt mogelijk is. De problemen met onze natuur, het klimaat en de geluidsoverlast zijn te groot. Dus een extra landingsbaan is niet aan de orde. Door het schrappen van de extra landingsbaan geven we bovendien ruimte om in de toekomst meer huizen te bouwen in de Randstad.” Hoeveel woningen dit voorgestelde plan kan opleveren, is niet duidelijk. 

Bron: VBO