Ervaar zelf het verschil!

15% van de VvE’s bestond in 2022 uit meer dan 20 adressen

17 mei 2024

Nederland telde in 2022 135.000 Verenigingen van Eigenaren (VvE) die samen ruim 1,4 miljoen woningen beheren. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De meerderheid van die VvE’s beheert echter een relatief klein aantal woningen: slechts 15 procent van de VvE’s bestond uit meer dan 20 adressen.

Bijna de helft (49 procent) van alle Verenigingen van Eigenaren bestaat uit maximaal drie adressen. Dit zijn bijvoorbeeld VvE’s met alleen een boven- en benedenwoning. Grote VvE’s komen minder vaak voor. 10 procent van de VvE’s bestaat uit 21 tot en met 50 adressen, 5 procent van de VvE’s bestaat uit meer dan 50 adressen.

Artikel gaat verder onder de afbeelding

Meer huur- dan koopwoningen in VvE

Van de 1,4 miljoen woningen die onder een VvE vallen, was meer dan de helft een huurwoning. Verenigingen van Eigenaren kunnen bestaan uit de eigenaren van alleen koopwoningen, van alleen huurwoningen of een mix van zowel koop- als huurwoningen (een gemengde VvE). Bijna 70 procent van de woningen in een VvE behoort tot een gemengde VvE. Slechts 10 procent van de woningen valt onder VvE met alleen koopwoningen, ruim 20 procent behoort tot een VvE met alleen huurwoningen.

Lees ook: Helft VVE’s is financieel ongezond

Woningen in VvE vaker vooroorlogs of van 2005 of later

In vergelijking met de totale woningvoorraad zijn vooroorlogse woningen en woningen van 2005 of later (nieuwe woningen) oververtegenwoordigd in een VvE. Van alle woningen in een VvE is 21 procent een woning van voor 1945, bij de woningvoorraad is dat 18 procent. Meergezinswoningen van voor de oorlog zijn voornamelijk boven- en benedenwoningen.

Bij nieuwe woningen is er meer verschil. 20 procent van de woningen die onder een VvE vallen, is een nieuwe woning, terwijl deze woningen 14 procent van de totale woningvoorraad uitmaken. Dit komt doordat er relatief meer meergezinswoningen zijn gebouwd in de periode na 2005. In 1965 tot 1985 zijn er relatief minder meergezinswoningen gebouwd.

Artikel gaat verder onder de afbeelding

Vaker oudere woningen in een VvE in Noord- en Zuid-Holland

Van alle woningen in de woningvoorraad behoort 18 procent tot een VvE. In Noord- en Zuid-Holland vallen relatief de meeste woningen onder een Verenigingen van Eigenaren, namelijk 29 procent. Daarnaast zijn de woningen in Noord- en Zuid-Holland relatief vaak oude woningen. In Noord-Holland is 30 procent van de VvE-woningen een vooroorlogse woning, in Zuid-Holland 26 procent.

Ook in de provincie Groningen zijn woningen in een VvE vaak ouder, hier is – net als in Noord-Holland – 30 procent een woning van voor 1945. Flevoland heeft relatief gezien de meeste nieuwe woningen binnen een VvE; 39 procent heeft een bouwjaar van 2005 of later.

In Amsterdam is 54 procent van alle woningen onderdeel van een VvE.

Bron: Vastgoedactuel - CBS - Kadaster