Ervaar zelf het verschil!

ABN AMRO: Waarde huurwoningen daalt in 2023 en 2024 sterk

04 januari 2024

De gestegen rente en de overheidsmaatregelen voor bescherming van huurders maken het voor beleggers onaantrekkelijk om te investeren in huurwoningen. Vastgoedprijzen dalen. Dit biedt echter ook kansen, concludeert ABN AMRO in haar nieuwste Sectorprognose Vastgoed.

Onder beleggers is veel onzekerheid over de aanstaande uitbreiding van de huurprijsbescherming naar het middensegment. Met het wetsvoorstel Betaalbare huur, dat excessieve stijging van huurprijzen van woningen moet tegengaan, krijgen meer dan 300.000 woningen bij wisseling van huurders een lagere huurprijs dan nu. Gemiddeld is de verlaging van de huurprijs naar schatting € 190 per maand.

Steun voor uitbreiding huurbescherming

Gegeven het negatieve advies van de Raad van State in november is het onwaarschijnlijk dat de wet in de huidige vorm doorgezet wordt. Maat in het nieuwe parlement lijkt er brede steun te zijn voor uitbreiding van de huurbescherming. Een nieuw huurplafond kan ertoe leiden dat de waarden van huurwoningen die onder het gereguleerde segment vallen onder druk komen te staan.

Hoge rente

Andere ontwikkeling is de gestegen rente. Met de lage rente van vóór 2022 werd er volop geïnvesteerd in vastgoed, de prijzen groeiden sterk. Veel vastgoedleningen die voor 2022 zijn afgesloten, lopen in 2024 af. De hogere financieringskosten kunnen ervoor zorgen dat de investering niet meer uit kan, met als gevolg dat beleggers genoodzaakt zijn hun panden in de verkoop te doen. Dit zorgt voor een verdere neerwaartse druk op vastgoedwaarden.

Waarde huurwoningen daalt sterk

ABN AMRO verwacht dat de waarde van huurwoningen door huurregulering, in combinatie met de hoge rente, zowel in 2023 (-11 procent) als 2024 (-5 procent) daalt. Pas in 2025 wordt een stabilisatie voorzien.

Een aantal grote vastgoedeigenaren heeft inmiddels aangekondigd de huurwoningen in hun portefeuille te koop aan te bieden. Bekende voorbeelden zijn de Canadese vastgoedbelegger Eres (6.900 woningen) en het Zweedse Heimstaden (2.500 woningen). De woningen komen waarschijnlijk op de particuliere koopmarkt. Lokaal kan dit grote gevolgen hebben voor het aantal huurwoningen, zoals in Apeldoorn en Groningen, waar Heimstaden veel relatief veel huurwoningen bezit.

Kleine beleggers

Ook kleine beleggers bieden hun huurwoningen vaker aan op de koopmarkt, blijkt uit cijfers van huurplatform Pararius. Het percentage verkochte koopwoningen dat voorheen onder het huursegment viel, groeide van 4% begin 2022 naar 7% in het derde kwartaal van 2023.

Huurprijzen verder gestegen

Door de afname in het aanbod en de sterke vraag zijn de huurprijzen in de afgelopen periode verder gestegen. De gemiddelde huurprijzen voor vrijgekomen huurwoningen in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag stegen in het derde kwartaal met respectievelijk 9, 8 en 7% op jaarbasis.

Kansen

Ondanks de uitdagende marktomstandigheden ziet ABN AMRO ook kansen voor vastgoedbeleggers. Partijen die zich de afgelopen periode rustig hielden vanwege de hoge prijzen, kunnen met de prijsdalingen een reden zien om in te stappen.

Daarnaast bieden investeringen in duurzaamheid, herontwikkeling en transformatie kansen. Zeker op langere termijn. Niet alleen vanwege het klimaat, maar ook – of vooral – omdat het voor investeerders het verschil kan betekenen tussen behandeling volgens de gereguleerde middenhuur of het bepalen van de eigen voorwaarden in de vrije sector.

Bron: VastgoedActueel - ABN-AMRO