Ervaar zelf het verschil!

Eis: zorginstellingen moeten hun vastgoed snel laten hertaxeren

02 april 2021

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft besloten dat alle zorgorganisaties hun onroerend goed moeten hertaxeren. Voor nieuw te financieren vastgoed moet dat binnen drie maanden (voor 1 juli). Voor vastgoed dat al gefinancierd is, krijgt de zorgsector een jaar extra tijd (tot 1 juli 2022).

DNB heeft een richtlijn overgenomen van de European Banking Authority (EBA). Daarin staat dat het gefinancierde vastgoed moet worden getaxeerd op de marktwaarde. Banken zullen daarom een taxatierapport met de marktwaarde eisen. “Dit kan grote gevolgen hebben voor zorgorganisaties”, verwacht taxateur Bert van Scherpenzeel van adviesbureau AAG: “Voor veel bestuurders komt dit als een donderslag bij heldere hemel.”

Reden voor de EBA en DNB om een andere waardering te eisen is de financiële crisis van 2008. Als gevolg daarvan kijken banken strenger naar de waarde van het onderliggende vastgoed. Van Scherpenzeel: “Voor zorgorganisaties betekent dit dat de huidige waardering van gebouwen moet worden vervangen door de marktwaarde. Dat moet worden bepaald door een taxateur.”

Vastgoed opleveren

Nu waarderen zorginstellingen hun vastgoed bijna altijd op basis van de WOZ-, herbouw- of boekwaarde. Taxateurs kijken naar de waarde van een gebouw: ze becijferen wat het oplevert aan inkomen door zorgactiviteiten, maar wegen mee wat het opbrengt bij verkoop. Ook kijken ze welke waarde het heeft als een gebouw/gebouwen worden verbouwd tot woningcomplex of bedrijfspand. Bovendien houden taxateurs bij de vaststelling van de waarde van zorgvastgoed rekening met achterstallig onderhoud en of het voldoet aan recente wettelijke duurzaamheidseisen.

Te weinig tijd

Volgens AAG krijgen zorginstellingen veel te weinig tijd om een deel van hun vastgoed al binnen drie maanden te taxeren. “Er zijn weinig taxateurs die de expertise hebben om dit type onroerend goed op een juiste manier te beoordelen”, zegt Van Scherpenzeel: “Deze maatregel betekent heel veel werk voor relatief weinig taxateurs die ervaring hebben in de bepaling van de waarde van deze bijzondere vorm van vastgoed.”

Bron: Skipr/VBO