Ervaar zelf het verschil!

Flinke verhoging boetebedrag bij geen energielabel

14 november 2021

Per 1 november zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd rondom het energielabel. Zo is de overgangsregeling voor energieadviseurs afgeschaft. Daarnaast zijn de boetes voor het niet hebben van een energielabel bij verkoop meer dan verdubbeld.

Een woningeigenaar die bij verkoop of oplevering aan de nieuwe eigenaar geen afschrift van een geldig energielabel beschikbaar stelt, kan een boete krijgen. Een particulier kan een boete krijgen van € 435 en voor een bedrijf is de boete € 870. Deze bedragen gelden per verkochte woning zonder geldig energielabel.

Een flinke verhoging ten opzichte van het eerdere beleid. Overtredingen die voor 1 november 2021 plaatsvonden, worden beboet volgens het toen geldende beleid: particuliere verkopers € 170, bedrijven € 340. 

Meer informatie hierover is te vinden op de website van ILT

Einde overgangsregeling adviseurs
Vanaf de inwerkingtreding van de NTA 8800, 1 januari 2021, tot 1 november 2021 was er een overgangsregeling voor energieadviseurs. Deze overgangsregeling is per 1 november 2021 komen te vervallen.

Een energieadviseur dient voortaan volledig vakbekwaam te zijn en dus ook het software examen te hebben behaald, om het werk als EP-adviseur voort te kunnen zetten. Adviseurs die aanvullend examen hebben gedaan, krijgen na behalen van het examen tot 1 jaar en 3 maanden de tijd om het software examen alsnog te behalen. Meer informatie is hier te vinden. 

Inventarisatie minder significante parameters NTA 8800
Naar aanleiding van signalen uit de markt is in samenspraak met BZK een apart begeleidingsteam opgericht onder leiding van NEN om te kijken in hoeverre er invoerparameters zijn in de NTA 8800 die eventueel kunnen worden weggelaten of vereenvoudigd, omdat ze weinig effect hebben. Daarvoor is de kennis en praktijkervaring met de nieuwe bepalingsmethode van energieadviseurs noodzakelijk.

Bron: VBO