Ervaar zelf het verschil!

Helft woningzoekenden ervaart problemen

12 november 2023

Meer dan de helft van de mensen die op zoek zijn naar een woning zegt daarbij veel problemen te ervaren. De overgrote meerderheid (86%) meent dat er sprake is van een ‘woningcrisis’.

55% van de woningzoekenden loopt aan tegen problemen als te weinig aanbod, te dure woningen of geen passend aanbod. Dat komt naar voren in een representatief onderzoek van I&O Research in opdracht van Aedes, de vereniging van woningcorporaties.

Zowel in de huur- als de koopsector is het aanbod te laag. Er is een tekort van 390.000 woningen. Het demissionaire kabinet wil tot en met 2030 900.000 woningen bijbouwen. Maar dat wordt moeilijk door onder meer de stikstofcrisis, de hoge rente, hogere kosten van bouwmaterialen en dure bouwgrond. In het tweede kwartaal van dit jaar werden, onder meer door de stikstofcrisis, minder nieuwbouwvergunningen afgegeven dan een jaar eerder.

‘Huis past niet bij levensfase’

Een vijfde van de respondenten zegt geen woning te hebben die past bij hun inkomen of levensfase. Nog niet de helft van hen is actief op zoek naar een woning. Een deel zegt niet eens te zoeken, omdat dat op dit moment toch geen zin heeft.

Van de mensen die bij hun ouders inwonen geeft bijna de helft aan niet passend te wonen. Ook mensen die jonger zijn dan 40 (29%) en bewoners van stedelijke gebieden (een kwart) geven vaker aan dat zij niet passend wonen.

Niet bouwen in natuur

Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat Nederland nog niet te vol is om extra te bouwen. Het bouwen van woningen ten koste van natuurgebieden vindt twee derde onacceptabel. Acceptabeler vindt men het om te bouwen ten koste van landbouwgrond (40%) of ten koste van open ruimte in de stad (25%).

Veruit de beste oplossing voor de woningcrisis, is volgens de ondervraagden het verbouwen van bestaande kantoren. Verder ziet men heil in hoogbouw op bedrijventerreinen en het bijbouwen van een straat of wijk aan de rand van iedere stad en dorp.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de woningmarkt een belangrijk thema is bij de aankomende verkiezingen. 70% van de respondenten zegt dat het standpunt van een partij over dit thema (zeer) belangrijk of zelfs essentieel is, een toename van 9% vergeleken met de verkiezingen van 2021. Vooral mensen tot 40 jaar hechten veel belang aan woonstandpunten van partijen.  

Bron: VastgoedActueel - I&O Research