Ervaar zelf het verschil!

Raad van State kritisch over wetsvoorstel be­taal­ba­re huur

07 december 2023

Het is onduidelijk of de Wet betaalbare huur de woningzoekende helpt en of deze wet leidt tot voldoende betaalbare huurwoningen. Dat zegt de Raad van State in haar advies over het wetsvoorstel betaalbare huur dat op maandag 20 november is gepubliceerd.

De Raad van State schrijft in het advies dat ze begrip heeft voor de maatregel uit het wetsvoorstel dat huurprijzen voor sociale huurwoningen dwingend worden voorgeschreven. Tegelijkertijd vraagt de Raad aandacht voor het effect van de regulering op het aanbod aan huurwoningen. Zij adviseert de regering om nader in te gaan op de vraag of er voldoende betaalbare woningen beschikbaar blijven.

Oorzaken van schaarste

De huidige hoge huren worden veroorzaakt door schaarste in het aanbod van huurwoningen, terwijl de vraag aanhoudend groot is. Volgens de Raad van State besteedt de regering in het wetsvoorstel onvoldoende aandacht aan de oorzaken van deze schaarste en de wisselwerking tussen de sociale sector, de koopmarkt en de vrije huursector. De raad adviseert dieper in te gaan op die oorzaken en op de vraag hoe dit wetsvoorstel hier invloed op heeft.

Risico op krimpende huursector

De voorgestelde regulering van de vrije huursector heeft als reëel risico dat eigenaren van huurwoningen en investeerders niet langer bereid zijn om in de huurmarkt te investeren en zich terugtrekken. Dat zou leiden tot een krimpend aanbod van huurwoningen. Dit is nadelig voor mensen die een huurwoning zoeken en voor de doorstroming op de woningmarkt, dat de regering met dit wetsvoorstel juist wil stimuleren. De regering motiveert niet overtuigend dat het risico van een krimpend aanbod voldoende wordt beheerst en dat de voorgestelde regulering effectief is om niet alleen in betaalbare maar ook in voldoende huurwoningen te voorzien.

De Jonge al bezig met aanpassing wet

Vanuit de sector is volop weerstand tegen dit plan, onder meer bij verhuurders, investeerders en projectontwikkelaars. De afgelopen tijd is een deel van de nieuwbouwprojecten stilgelegd en dat zou mede komen door onzekerheid over de maatregelen van De Jonge. Eerder deze maand werd al duidelijk dat De Jonge zijn plannen wat aanpast. Zo mogen verhuurders toch iets meer huur vragen dan in het eerdere voorstel.

In een reactie op de bevindingen van de Raad van State schrijft De Jonge dat het kabinet al werkt aan maatregelen die moeten zorgen voor meer huizen. Hij zegt de wet nu verder gereed te maken, om straks voor te kunnen leggen aan de Tweede Kamer.