Ervaar zelf het verschil!

Rechter weigert stikstofmodel te verbieden

11 april 2023

Provincies mogen het rekenmodel waarmee stikstofdepositie wordt berekend, voorlopig blijven gebruiken. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. De vordering van de Stichting Stikstofclaim om gebruik van stikstofmodel te verbieden, werd verworpen.

De uitspraak van de rechter is goed nieuws voor de bouwsector. Het rekenmodel wordt niet alleen gebruikt in de agrarische sector, ook bouwbedrijven werken ermee om de stikstofdepositie van hun projecten te berekenen. De stikstofregels zijn er mede oorzaak van dat veel bouwprojecten niet door kunnen gaan. Voorlopig mogen bouwers en opdrachtgevers de Aerius-calculator gewoon gebruiken en kunnen zij door met hun werk.

Verkeerde aangeklaagd

Stichting Stikstofclaim had een kort geding aangespannen omdat ze vindt dat het zogeheten Aerius-rekenmodel niet deugt. De methode voor het berekenen van de stikstofdepositie zou onbetrouwbaar zijn en te veel onzekerheden bevatten. De stichting, die honderden agrarische bedrijven vertegenwoordigt, hoopte dat de Haagse voorzieningenrechter een streep zou zetten door de rekenregels, totdat is gebleken dat het model betrouwbaar en verifieerbaar is.

De rechtbank gaat hier echter niet in mee. Volgens de voorzieningenrechter heeft Stikstofclaim de verkeerde partij aangeklaagd. De stichting spande haar kort geding aan tegen de staat, terwijl het de Gedeputeerde Staten zijn die het Aerius-stikstofmodel gebruiken om natuurvergunningsaanvragen te beoordelen.

Bodemprocedure nodig

De rechter stelde daarnaast dat de Aerius-calculator niet in een kort geding verboden kan worden. Daarvoor is een bodemprocedure nodig. Het gebruik van de rekenmethode is vastgelegd in een ministeriële regeling, die bij toewijzing van de eisen van Stikstofclaim tijdelijk buiten werking zou worden gesteld. De rechter mag hier niet zomaar in een kort geding toe besluiten. Een regeling moet ‘onmiskenbaar onverbindend’ zijn, bijvoorbeeld omdat deze in strijd is met een hogere wet. Dat is hier niet het geval, stelt de rechtbank.

Onzekerheid blijft

De Haagse rechtbank is echter niet de enige partij die zich moet uitspreken over de rekenmethode. De Raad van State doet binnenkort, waarschijnlijk in de eerste week van april, uitspraak over Aerius en de ‘afkapgrens’ van 25 kilometer voor de berekening van stikstofuitstoot. Als deze hoogste bestuursrechter een streep zet door de stikstofregenregels, dan kan dit desastreus uitpakken voor bouwprojecten. Zonder stikstofrekenmethode kunnen initiatiefnemers niet aantonen of er depositie op een natuurgebied plaatsvindt en krijgt het project geen vergunning. Voorlopig duurt de onzekerheid over Aerius dus nog voort.

Bron: Vastgoedactueel - Cobouw