Ervaar zelf het verschil!

€ 2,3 miljard voor nieuwbouw en energiezuinig woningen

10 oktober 2021

Ondanks een demissionair kabinet en een complexe formatie, heeft Prinsjesdag 2021 een paar nieuwtjes gebracht over de woningmarkt. Wat staat er allemaal in de Miljoenennota en welke maatregelen staan er op de planning?

In de Troonrede kwam de toegankelijkheid van de woningmarkt ter sprake. Koning Willem-Alexander noemt het een van de 'grote binnenlandse thema's'.

€1 miljard voor snellere bouw betaalbare woningen
Het grootste nieuws is het feit dat het kabinet de Woningbouwimpuls verlengt. Eind vorige week wist NOS al te melden dat het kabinet wederom €1 miljard extra uittrekt voor de snellere bouw van betaalbare woningen. Het geld is bedoeld als een extra impuls voor de woningbouw. 

In de Troonrede staat:

De overspannen woningmarkt is een belangrijk voorbeeld van een binnenlands thema dat niet in één periode oplosbaar is. Hoe wordt een betaalbare woning weer bereikbaar voor iedereen en vooral voor starters? De regering heeft daaraan de afgelopen jaren gewerkt via afspraken met gemeenten en provincies en met extra geld voor nieuwbouw. De uitvoering van dat beleid loopt door in het parlementaire jaar dat voor ons ligt. Door eerdere financiële impulsen worden meer dan honderdduizend nieuwe woningen gebouwd. De regering stelt nog eens 1 miljard euro extra beschikbaar om te zorgen dat er doorgebouwd kan worden.

In een persbericht licht het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de regeling verder toe. Zo blijkt dat het gaat om jaarlijks €100 miljoen voor de komende tien jaar vanaf 2022.  

Woonruimte speciale doelgroepen
Daarnaast komt er een subsidieregeling voor woonruimte voor speciale doelgroepen. Er is al een subsidieregeling om woningen te bouwen voor kwetsbare mensen, zoals dak- en thuisloze mensen, statushouders en studenten. Deze regeling wordt verlengd tot 2025. Er is ieder jaar € 10 miljoen beschikbaar.

Sociale huurwoningen
Voor sociale huurwoningen zijn in 2021 de huurverhogingen bevroren. Grote verhuurders, zoals woningbouwcorporaties, krijgen een tegemoetkoming compensatie zodat zij hun nog steeds kunnen investeren in nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming. Voor andere verhuurders komt er een regeling voor onderhoud en verduurzaming van woningen.

Via een subsidieregeling kunnen verhuurders ondersteuning aanvragen om hun woningen zo duurzaam mogelijk te verbouwen. De regeling geldt voor 4 jaar, tot 2025. Er is in totaal € 160 miljoen beschikbaar. Het kabinet wil deze subsidie uiterlijk 1 januari 2022 laten ingaan.

Opkoopbescherming
Per 1 januari 2022 kunnen gemeenten voor starters en doorstromers gebruik maken van de opkoopbescherming. In gewilde gebieden kunnen huizen dan niet zomaar opgekocht worden voor de verhuur. Zo blijven er meer koopwoningen bereikbaar voor mensen die er zelf in gaan wonen.

Daarnaast verlaagt het kabinet vanaf 2022 de verhuurderheffing met €30 miljoen per jaar.

Energiezuinige woningen en gebouwen
Voor een snelle verduurzaming van woningen en gebouwen trekt het kabinet ruim €1,3 miljard uit. Daarvan gaat ruim €500 miljoen naar een nationaal isolatieprogramma voor huur- en koopwoningen en bijna €300 miljoen naar tegemoetkomingen bij de aanschaf van hybride warmtepompen. Deze pompen zijn een combinatie van een elektrische warmtepomp en een cv-gasketel. Vanuit het extra budget is verder ruim €525 miljoen beschikbaar om vastgoed voor politie, justitie, scholen en ziekenhuizen sneller energiezuiniger te maken.

Eigenwoningregeling
De eigenwoningregeling wordt op drie onderdelen aangepast. Onbedoelde effecten van de wet worden weggenomen, die er bijvoorbeeld waren bij mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al een koopwoning hadden. Of bij mensen die een koopwoning hebben met een partner die komt te overlijden.

Verkoop onder voorwaarden
Woningcorporaties of projectontwikkelaars die zogenaamde ‘verkoop onder voorwaarden (VoV)’-woningen terugkopen van particulieren, betalen vanaf 1 januari 2022 geen overdrachtsbelasting meer (dit was dit jaar 8%). VoV-woningen worden door woningcorporaties en projectontwikkelaars onder voorwaarden met een flinke korting verkocht aan starters en mensen met een lager middeninkomen. Met de maatregel blijven deze woningen ook voor een volgende particuliere koper betaalbaar.

Groningen
Ook wordt er geld uitgetrokken voor veilig en betaalbaar wonen voor de inwoners van het Groningse aardbevingsgebied. In 2022 trekt het kabinet €525 miljoen uit voor bestuurlijke afspraken. In totaal is hiervoor op 6 november 2020 €1,5 miljard beschikbaar gesteld. 

Energie-infrastructuur
De overheid wil dat bedrijven de noodzakelijke verduurzamingsslag hier in Nederland kunnen maken. Infrastructuur voor schone energie is hiervoor essentieel. Daarom reserveert het kabinet €1,3 miljard voor energie-infrastructuurprojecten die belangrijk zijn voor de klimaat- en energietransitie. Dit bestaat uit subsidie voor een warmtetransportnet in Zuid-Holland, en €750 miljoen voor het ombouwen van delen van het bestaande gasnet tot een landelijke ‘Waterstof backbone’ die de Nederlandse industrieclusters verbindt.

Algemene Politieke Beschouwingen
Om 15.00 uur heeft de minister van Financiën het traditionele koffertje met de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer overhandigd. Hierin staan alle plannen voor 2022. Daarna starten de Algemene Politieke Beschouwingen waarbij de fractieleiders van de politieke partijen in de Kamer de hoofdlijnen van de Miljoenennota en de Rijksbegroting debatteren.

Bron: VBO